Hej allesammen

Som I alle har fået besked om, er klubben i øjeblikket lukket. Det var i situationen hurtigste måde at agere på, i forhold til myndighedernes retningslinjer omkring forsamlinger og smittestigning.

Efterfølgende er der kommet tydeligere retningslinjer for foreninger, ligesom bestyrelsen har haft mulighed for at drøfte situationen på et bestyrelsesmøde og med Næstved Kommune. Vi har siden åbningen 15. juni haft stor fokus på at overholde alle retningslinjer i klubben, og er således rustet til at tilpasse os den nuværende situation.


Klubaftener / klubdag og tilmelding:

Fremtidige klubaftener vil derfor blive:
Mandag 19.00 - 22.00 (Preben + 9 personer)
Tirsdag 19.00 - 22.00 (Dan + 9 personer)
Onsdag 10.00 - 13.00 (Frits / Jan + 8 personer) bemærk tidspunktet
Torsdag 19.00 - 22.00 (Thomas + 9 personer)
 
Jf. kommunens anvisninger skal vi "låse" grupperne hvilket betyder, at den gruppe og de personer der mødes mandag kun må komme mandag, dem der mødes tirsdag må kunne komme tirsdag osv. Vi må ikke blande os på tværs af hensyn til begrænsning af smittefare. Det betyder, at man lærer sin gruppe godt at kende, mens man med andre klubmedlemmer må klare den over telefonen. Det er både skriftligt og telefonisk bekræftet af Næstved Kommune, at det er sådan vi skal forholde os i deres bygning som lejer.
Det betyder kort sagt, at hvis du ønsker at komme i klubben, skal du allerede nu vælge en dag, og denne dag er du låst til indtil videre. Vi i bestyrelsen er klar over, at det er en smule uvant, men situationen gør at verden er sådan, og alternativet er at klubben er helt lukket.
 
Da der henvises til at lukke private fester, arrangementer, osv. kl. 22.00, gør vi naturligvis også det i klubben.
 
Tilmelding:
For at komme i klubben skal du tilmelde dig til Dan på mail: dananna@familie.tele.dk eller tlf. 30 26 22 41, og vælg gerne et par dage, så vi i bestyrelsen har mulighed for at pusle det på plads. Har du evt. et ønske om en bestemt kammerat skal i samme gruppe, så noter det gerne. Vi kan dog ikke love at alle kan få deres vilje. Vi kører ikke efter først-til-mølle-princippet, men prøver at fordele folk, så alle der ønsker det får mulighed for at komme.

Da vi skal have det hele puslet på plads, bedes I fremsende Jeres ønsker senest lørdag den 14. november 2020. Så har vi mulighed for at lave en plan søndag den 15. november og begynde igen mandag den 16. november. Skulle nogen overser datoen er der naturligvis mulighed for begrænset efterfyldning op til det tilladte antal.

Dan vil i samarbejde med resten af bestyrelsen sikre, at der aldrig er mere end 10 der kommer i klubben samtidig, og det er STRENGT FORBUDT at dukke uanmeldt op på klubaftenerne, og STRENGT FORBUDT at medtage gæster, familiemedlemmer, osv.

Alle tidligere tiltag som 2 meters afstand, afspritning af hænder, engangskrus osv. osv. er fortsat gældende ligesom bestyrelsen sørger for at alle kontaktpunkter og flader er aftørret før hver klubaften / klubdag.

Andre modelbaneklubber i Danmark:
Vi har naturligvis undersøgt hvad andre klubber gør i Danmark. Nogle er ganske få og kan derfor mødes som hidtil (dog max. 10 personer). Andre kører med flere klubaftener, som vi planlægger efter og nogle har helt lukket. Det er meget varieret landet over.

Aflysning og udsættelse:

For god ordens skyld skal det bemærkes, at juleafslutningen med gløgg, glühwein og æbleskiver er aflyst. Julefrokosten i januar aflyses ikke, men udsættes på ubestemt tid præcis som generalforsamlingen er udsat. Det kan være det bliver en jul(i)frokost istedet :-)

Vi skal huske hinanden:

Når vi nu ikke kan mødes i klubben helt som vanligt er det vigtigt vi husker hinanden. Klubben er meget mere end 20 kvm kælder og 25 mand der mødes 2 gange om ugen, og vi ved at mange i mange år også ses privat, snakker sammen og laver alt andet end kun klubben. Husk i denne tid også at få ringet til kammeraten, når vi nu ikke mødes fast, eller gå en tur sammen og nap en hurtig kop kaffe. Det sociale er også meget vigtigt, og vi ved at klubben for mange også er et vigtigt socialt element i hverdagen.

Det var ordene for denne gang.

Hvis der er spørgsmål er I naturligvis altid velkomne til at kontakte mig eller et bestyrelsesmedlem.

Thomas

PS: Der tages forbehold for alt, da året 2020 har vist sig at alt kan ændres på rekordtid.