Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 14.07.2021 kl. 16 hos Jan
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
·         Gemmes til næste møde
 
 1. Klubbens økonomi                       Kasse 1001,-                       Bank 64761,-
 2. Medlemstal                                   3                    æresmedlemmer
                                                  7                    støttemedlemmer
                                                  1                    prøvemedlemmer
       58                  alm. medlemmer
                                I alt            69
         
·         Danske bank ændrer kundeforholdende og vores firmakonto lukkes og der oprettes en foreningskonto.
Formanden bemyndiges til også at have adgang til kontoen. 
Endvidere undersøger kassereren om forholdende og udgifterne i andre banker med henblik på evt. at skifte bankforbindelse.
 
 1. Indkommet post
·         klubblade
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         21. august, Sommerfest (sted kommer senere)
·         25 – 26 september Efterårsudflugt (Storebælt rundt) rejsekomiteen består af Søren, Thomas, Preben og Robert
·         Byggemøde torsdag den 2. september
·         Generalforsamling 2021 afholdes den torsdag 28. oktober.
 
 
 
 
 1. Jubilæum
 
Dan, Søren, Thomas
·         To 11/11 klubaften: Kørsel bobler og kransekage
·         Lø 13/11 kl. 11 – 13.30 :Reception med kørsel, tale, bobler, udstilling, kaffe og kage for medlemmer og inviterede gæster
Jan, Frits, Thomas
·         Lø 13/11 kl. 18 - 01.00 – Festmiddag for medlemmer– Menu fastlagt, Tale, Jubilæumssang, underholdning - Kl 24.00 natmad
Preben – Økonomi
     klubbens budgetterer med klubudgift 20.000 kr. + delvis egenbetaling
 
·         Invitationer udsendes begyndelsen af oktober
·         Jan Larsen bliver toastmaster under festen
 
 
 1. Generalforsamling
·         Kurt Ole spurgte til hvordan vore maskiner, laserskærer og 3d printer indgår i vores aktiver? Der udspandt sig en diskussion om hvordan vi skulle og kunne håndtere dette og om hvordan vi generelt håndtere klubbens aktiver. Der træffedes beslutning om at kassereren ville kontakte Kurt Ole for at høre om hans tanker vedrørende, samt at Dan kontakter en kammerat (revisor) om hans eventuelle bud på hvordan.
·         Nikolaj udtrykte ønsket om at vore køreplaner i højere gad afspejler virkeligheden.
Bestyrelsen har tidligere afprøvet muligheden for ure i klublokalet. Dette arbejde iværksættes umiddelbart og der anbringes skærme på søjlen og ved Næstved gods. Urene skal kunne ses fra hele anlægget.
Når dette er tilendebragt skal køreplanerne ændres så vi i stedet for rækkefølge, kører efter modeltid
 1. Særtoget
·         Robert fortalte kort om næste udgivelse af Særtoget.
 
 1. Hjemmesiden
·         Søren redegjorde for at hjemmesiden var opdateret for 2020
 
 1. Anlægget
·         Et dobbeltsporskifte på Næstved er i udu.  Der indkøbes et nyt til udskiftning,
Dan sørger for indkøb og Thomas for udskiftningen.
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 
 
 1. Materiel
·         De to lokomotiver som var indkøbt hos Dan viste sig at have decodere af ældre type. Disse udskiftes og Dan giver et tilskud på 400,- til denne udskiftning.
·         Dan fremsatte forslag om indkøb af yderligere en 3D printer, som printer i plastiktråd. Denne skal være et supplement til den maskine vi allerede har og som printer i flydende plastik, resin.
Bestyrelsen vedtog indkøbet af en færdig og testet maskine pris ca. 7600,- mærket Prusa i3 MK 3S+ direkte fra fabrikanten. Der påregnes ca 2 mdr. leveringstid.
 
 1. Lokalet
·         For at få overblik over vores nye værksted, flyttes møbler fra værkstedet ind i keramikrummet, som står tomt. Flytningen iværksættes torsdag den 15. Juli
·         Der skal i værkstedet ifbm. Laserskæreren og 3d printere etableres yderligere udsugning.
 
 1. Vagtturnus
August: Preben September: Dan Oktober: Jan November: Thomas December: Frits

 

 
16.  Næste møde
·         Afholdes hos Frits den 29. september kl. 16

 

 
17.  Eventuelt
·         Thomas undersøger om afstandskravene i klublokalet kan lempes yderligere.
·         Frits påpegede at vi stadig skulle foretage rengøring og afspritning inden åbning på klubaftnerne.
 
 
Ref: Dan