Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 17.nov. 2021 kl.19:00
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde - Ok
 2. Klubbens økonomi                       Kasse            475,-              Bank 48739,-
-          Gennemgang af regnskab for Jubilæet. Udgifterne blev lidt mindre end beregnet.
 
 1. Medlemstal                                        3                  æresmedlemmer
                                                       8                  støttemedlemmer
                                                       1                  prøvemedlemmer
                                                     58                  alm. medlemmer
                                I alt               70
 1. Indkommet post
-          klubblade
 1. Biblioteket
-          Der er foretaget oprydning og sortering fortsætter
 1. Udflugter og arrangementer
·         25. nov. Billedfremvisning (Robert) Preben køber kage
·         20. dec. Juleafslutning (gløgg, glühwein og æbleskiver) Jan køber Glühwein og Preben køber æbleskiver og Gløgg. Tjekker lager inden indkøb
·         Julefrokost 21. januar. Preben undersøger mulighederne for mad fra Appenæs kro
·         Køredage 2022 – 12. marts og 5. november (Henrik og Dan)
·         Dan sørger for ure til køredagene
·         Banebørstedag lørdag den 11. juni
 
 1. Særtoget
-          Der arbejdes på fyldig artikel om jubilæet
 
 1. Hjemmesiden
-          i.a.b. 
 
 1. Laser og 3D print
·         Forsikring, pris i regnskab – undersøges stadig (Dan og Søren snakker med revisorer)
·         Brug af tegneprogram – undersøges stadig (Thomas, Carsten og Dan, Søren, Jan og Henrik)
·         undervisning – undersøges stadig
·         besøg fra Fonden (giverne
 
 1. Opfølgning på jubilæet
-          Almindelig tilfredshed med hele arrangementet
 
 1. Opfølgning på Generalforsamlingen
-          Er taget under pkt. 9
 
 1. Banebørstedag 2022
·         Lørdag den 11. juni kl. 11 – 16
·         Hvordan (hvor meget plads kan vi forvente at have til rådighed incl parkeringsmuligheder)
·         Og kan arrangementet overhovedet gennemføres så længe skolen er optaget af regionen.? Vi ser tiden an.
 
 1. Anlægget
-          Faller car overskæring ved Skælskør planlægges i samarbejde mellem Per og Jørn, Jan og Thomas
 
 1. El/digitalanlæg
-          Kørekontroller revideres Thomas og Dan undersøger i samarbejde med Kjeld og Per, hvad der skal bruges af reservedele, således at alle kørekontrollere revideres og er funktionelle.
  
 1. Materiel
-          Gave fra Lokomotivet Luxol tankvogn hjemsted Næstved
 
 1. Lokalet
-          Thomas udfærdiger skrivelse til kommunen omkring lokaler
 
 1. Vagtturnus
Nov: Thomas Dec: Henrik Jan: Dan Feb: Preben Marts: Jan 
                     
18.  Næste møde
-          9. februar 2022 kl 19.00
 
19.  Eventuelt
·         Status på Fremtidens modeljernbane (projektet som vi talte om inden coronaen). Henrik kommer med et udkast til en møderække
 •  
 • Ref: Dan