Referat af virtuelt bestyrelsesmøde i NMJK 27. januar. 2021 kl.19:30
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
·         Alle mødt frem på skærmen.
·         Kort gennemgang af referatet af mødet i oktober 2020
 
 1. Klubbens økonomi                       Kasse 681,-                         Bank 56320,-
 2. Medlemstal      
    3 æresmedlemmer
    7 støttemedlemmer
    1 prøvemedlemmer
    56 alm. medlemmer
  I alt   67  
                               
 1. Indkommet post
·         Klubblade, Miba, Lokomotivet
 
 1. Biblioteket
·         Bøger er sorteret og klubbens bibliotek opdateret. Alt andet anbragt i reolen i gange
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         Ingen arrangementer før vi er på den anden side af Coronasituationen. Evt. afholdelse af BB dagen besluttes i marts/april
·         Frits arbejder videre med planer for klubbens 40 års jubilæum den 11. november. Forsamlingshuset i Appenæs er lejet den 13. november.
·         Torsdag den 11. november fejrer medlemmerne jubilæet i klublokalet
·         Lørdag formiddag den 13. nov. Er der i klubben reception for indbudte gæster
·         Lørdag aften den 13. nov. Er der jubilæumsfest for medlemmer med påhæng.
 
 1. Særtoget
·         Robert gennemgik næste nummer kort. Forventes på gaden ca. 1. marts
 
 1. Hjemmesiden
·         Opdateres og kalender tilrettes
 
 1. Anlægget
·         Der kom en længere diskurs omkring indførelsen af skitser og målskemaer ifbm. nye tiltag på anlægget. Indføres fremadrettet.
·         Der opsat og afprøvet et endoskop ved I signalet fra Præstø og ind på Næstved.
 
 1. El/digitalanlæg
·         Der ønskes standarder for spændinger til udstyr på de forskellige stationer. Thomas snakker med Per og Kenneth.
 
 1. Materiel
·         Der er indkøbt et stk Mz 1402 brun og My 1132 i sparebemaling samt 1 stk Eh vogn
 
 1. Lokalet
·         Thomas tager kontakt til kommunen omkring lokalet.
·         Kommunen tilpasser lejeprisen, til vores aktuelle muligheder for brug af klublokalet.  
 
 1. Vagtturnus
Ikke aktuel, men rækkefølgen er - Januar: Jan Februar: Dan Marts: Preben April: Thomas Maj: Frits Juni: Jan osv.
 
14.  Næste møde
·         Virtuelt møde den 7 april
 
15.  Eventuelt
·         i.a.b.