Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 29.09.2021 kl. 16:00
Hos Frits
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde: Ok
 2. Klubbens økonomi                       Kasse 1475,-                       Bank 58224,-
 3. Medlemstal                                      3                    æresmedlemmer
                                                     7                    støttemedlemmer
                                                     1                    prøvemedlemmer
                                                     58                  alm. medlemmer
                                I alt               69

 

4.      Økonomi fortsat
·         Forsikring indkommet tilbud
·         Lasermaskinens værdi i regnskabet og omkring forsikring diskuteres fortsat
·         Eget internet
Flemming Møss arbejder på sagen
Telias tilbud 100 kr pr mdr vælges
 
5.      Indkommet post
·         Klubblade
·         Klubben åbnes for besøg
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Generalforsamling
·         Torsdag den 28. oktober
·         Indkaldelsen tilrettet
 
 1. Jubilæum
·         Dan, Søren, Thomas
To 11/11 klubaften: Kørsel bobler og kransekage
Lø 13/11 kl. 11 – 13.30 :Reception med kørsel, tale, bobler, udstilling, kaffe og kage for medlemmer og inviterede gæster
·         Liste over inviterede gennemgået
·         Jan, Frits, Thomas
Lø 13/11 kl. 18 - 01.00 – Festmiddag for medlemmer– Menu fastlagt, Tale, Jubilæumssang, underholdning - Kl 24.00 natmad
·         Invitation gennemgået
·         Preben – Økonomi - klubbens budgetterer med klubudgift 25.000 kr + delvis egenbetaling
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         23. okt. Rengøringsdag
·         28. okt. Generalforsamling
·         11. nov. Jubilæum i klubben
·         13. nov. Reception og fest
·         20. dec. Juleafslutning
·         03. jan. 2022 opstart nyt år
·         21. jan. Julefrokost i klubben
 
 1. Særtoget
·         Redaktøren gennemgår næste nummer
 
 1. Hjemmesiden
·         Overskrift ændres omkring besøg og kalender opdateres
 
 1. Anlægget
·         Sporskifter på Næstved i nord skiftes efter køreaftnerne - beg. oktober
·         Helsingør – faller car sløjfe
·         Næstved er der udarbejdet mockups for Farimagsvej
·         Faller car er på vej til Skælskør
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 1. Materiel
·         i.a.b.
 1. Lokalet
·         i.a.b.
 1. Vagtturnus
Okt: Jan Nov: Thomas Dec: Dan Jan: Preben

 

17.  Næste møde
·         17. nov.
18.  Eventuelt
·         Thomas ønsker lidt mere faste rutiner når vi er på udflugt
 
 
 
Ref. Dan