Referat af virtuelt bestyrelsesmøde i NMJK 7. april. 2021 kl.19:30
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Klubbens økonomi                       Kasse 651,-                         Bank 63150,-
 3. Medlemstal                                      3                    æresmedlemmer
                                                     7                    støttemedlemmer
                                                     1                    prøvemedlemmer
                                                     56                  alm. medlemmer
                                I alt               67
                               
 1. Indkommet post:
·         Klubblade + Miba
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         21. maj. Håber vi på åbning i klubben
·         Afholdelse af generalforsamling, forsøges gennemført i juni
·         1 dages tur forsøges gennemført i efteråret (september)
·         Klubben holder åbent hele juli måned - mandag og torsdag (særlig vagtliste udarbejdes)
 
 1. Særtoget
·         i.a.b.
 1. Hjemmesiden
·         Opdateret
 1. Anlægget
·         Helsingør station er opmålt med henblik på at placering af bygninger og veje kan finjusteres.
·         Næstved opmåles, så placering af huse m.m. ved stationen kan fastlægges
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 
 1. Materiel
·            i.a.b.
 
 1. Lokalet
·            Intet nyt fra kommunen
 
 1. Jubilæum således:
 
·         Dan, Søren, Thomas:    To 11/11 klubaften: Kørsel bobler og kransekage.   Lø 13/11 kl. 11 – 13.30 :Reception med kørsel, tale, bobler, udstilling, kaffe og kage for medlemmer og inviterede gæster
·         Jan, Frits, Thomas:   Lø 13/11 kl. 18 - 01.00 – Festmiddag for medlemmer– Menu fastlagt, Tale, Jubilæumssang, underholdning - Kl 24.00 natmad
·         Preben:   Økonomi - klubbens budgetterer med klubudgift 20.000 kr + delvis egenbetaling
 
 1. Vagtturnus
                  Maj: Thomas Juni: Preben Juli/August: særlig liste September: Frits Oktober: Dan November: Jan
                     
15.  Næste møde
·                19 maj
 
16.  Eventuelt
·                i.a.b