Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 14. sep. 2022 kl. 19.30

 

Alle var til stede.
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Klubbens økonomi                       Kasse 1984,-                       Bank 45323,-
 3. Medlemstal                                       3                    æresmedlemmer
                                                      7                    støttemedlemmer
                                                      1                    prøvemedlemmer
                                                     60                  alm. medlemmer
                                I alt               71
 1. Indkommet post
·         Klubblade
·         Klubben melder sig ind i kommunens foreningsportal (Thomas) Mette 55885588 kultur og fritid
·         Brev fra Kommunen ang. skolens ændrede brug til flygtningecenter. Thomas tager kontakt for at se på eventuelle ændringer i brugen af kælderens lokaler og adgang til samme.
 1. Biblioteket
·         Bøger (3 stk) i udvalg. Vi ser tiden an og finder ud af om vi vil købe.
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         22.- 25. september Sverigestur. Vi bor på Mosebacke Hostel,
fredag 11.30 – 14.30 Miniatur kingdom, lørdag 10-13 SMJ Modelbaneklub, Vasa museet mm.
·         27. oktober              Generalforsamling
·         5. november            Køredag (vi forsøger at køre en plan i slutningen af september)
·         19. december          Juleafslutning
·         20. dec - 01. jan      Juleferie.
 
 1. Generalforsamling
·         Bilag vedhæftet
·         Mødetid ændres til kl. 18.30
·         Efter generalforsamlingen afholdes summemøde om ombygningsforslaget
·         Regnskabet gennemgået af Preben.
 
 1. Opfølgning på byggemødet
·         Der arbejdes på at finde et tegneprogram som kan konverteres til filer som igen kan bruges på vores laser/3 D printere. (Jan, Søren og Thomas)
 
 1. Særtoget
·         Robert gennemgår september måneds nummer af Særtoget. Nummer 3 og 4 slås muligvis sammen.
 
 1. Hjemmesiden
·         Nye kalendere til hjemmesiden (Thomas)
 
 1. 3D print m.m.
·         Forsikring, pris i regnskab (værdi nov 2022 = 40.000 kr.)
            Preben inviterer forsikringsselskab til at se klubben og finde en forsikringsløsning.
·         Arbejdsgruppen er sammen med en konsulent i færd med at vælge et tegneprogram som passer til vores systemer. (Jan, Søren og Thomas)
·         Der findes frem til en gruppe som er interesseret
·         Undervisning foretages som gruppearbejde og gerne på dagsbasis
·         Besøg fra Fonden (giverne) Thomas arbejder på sagen.
 
 1. Anlægget
·         Helsingør, Faller car etableres.
·         Færgen på Helsingør fik en hård medfart på BBdagen er ved at være tilbage i sædvanlig fine standart. Betjeningen forbedres med en nøglelås, så ingen uuddannede kan betjene færgen. Status (Dan)
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 
 1. Materiel
·         Lyd på alle store damplok. Der startes med 2 stk. Litra N. Decodere (ESU) indkøbes af arbejdsgruppen. 
 
 1. Lokalet
·         Klubtrøjer:    Thomas indkøber 4 stykker i fire forskellig farver og størrelser til afprøvning i klubben.
·         Materielskabene flyttes til værkstedet
 
 1. Vagtturnus
Sep: Jan Okt: Thomas Nov: Henrik Dec: Dan Jan: Søren Feb. Preben
Eiler: holder åbent torsdag den 22. september. (Stockholmsturen)
 
17.  Næste møde           
·         onsdag den 16. november kl. 09.00 – 17.00 inklusiv sortering af materiel
 
18.  Eventuelt
·         Preben Kure kommer med et skriftligt oplæg til foredragsaftner i jernbaneregi, til afholdelse i NMJK. Bestyrelsen afventer.

 

Ref: Dan