Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 15. juli 2022 kl. 15.30 hos Jan
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde - Ok
 2. Klubbens økonomi                       Kasse            1009,-            Bank 54795,-
 3. Medlemstal                                      3                    æresmedlemmer
                                                     7                    støttemedlemmer
                                                     1                    prøvemedlemmer
                                                     59                  alm. medlemmer
                                I alt               70
 1. Indkommet post
·         Klubblade
·         Klubben melder sig ind i kommunens foreningsportal
·         Brev fra Kommunen ang. skolens ændrede brug fra covid center til kun flygtningecenter. Thomas tager kontakt for at se på eventuelle ændringer i brugen af kælderens lokaler og adgang til samme
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         1. august                   Første dag efter ferien
·         20. august                 Sommerfest hos Thomas på Slagelsevej
·         8. september              Byggemøde
·         22.- 25. september     Sverigestur. Vi bor på Mosebacke Hostel,
                    fredag Miniatur kingdom, lørdag 10-13 SMJ Modelbaneklub, Teknisk museum, Vasa museet mm.
·         27. oktober               Generalforsamling
·         5. november              Køredag
 
 
 
 1. Særtoget
·         Redaktøren gennemgik næste nummer og fortalte om problemer med trykningen og brugen af Publisher som redaktionsprogram. Robert følger op på det.
 
 1. Hjemmesiden
·         i.a.b.
 
 1. 3D print m.m.
·         Forsikring, pris i regnskab.  Preben inviterer forsikringsselskab til at se klubben og finde en forsikringsløsning.
·         FreeCad er valgt som tegneprogram. (Jan, Søren og Thomas)
·         Jørgen har tilbudt at undervise.
·         Der findes frem til en gruppe som er interesseret
·         Undervisning foretages som gruppearbejde og gerne på dagsbasis
·         Besøg fra Fonden (giverne) Thomas arbejder på sagen.
 
 1. Banebørstedag
·         Kort snak og stor tilfredshed med afviklingen.
·         Spisningen forsøges afviklet næste gang på Sydsjællands golfklub i Mogenstrup
 1. Anlægget
·         Følgende arbejder i gang
·         Vordingborg sporskifte monteres
·         Fodby sidespor etableres
·         Helsingør, Faller car etableres
·         Eventuel ny film og analyse af standard og forbedringer under anlægget
·         Færgen på Helsingør fik en hård medfart på BBdagen Fejl og skader rettes (Dan)
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 1. Materiel
·         En del materiel indkøbt hos Eiler på BBdagen
 1. Lokalet
·         Klubtrøjer:  Thomas indkøber 4 stykker i fire forskellig farver og størrelser til afprøvning i klubben .
 
 1. Vagtturnus
      Juni: Dan Aug: Preben Sep: Jan Okt: Thomas Nov: Henrik Dec: Dan Jan: Søren
 
16.  Næste møde
·         14 sep. Kl. 19.30
 
17.  Eventuelt
·         i.a.b.