Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 16.nov. 2022 kl.09:00
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde Ok
 2. Klubbens økonomi                       Kasse 46549,-                     Bank 925,-
 3. Medlemstal                                                     3    æresmedlemmer
                                                                    7    støttemedlemmer
                                                                    1    prøvemedlemmer
                                                                   60   alm. medlemmer
                                I alt                             71
                               
 1. Indkommet post
·         klubblade
 
 1. Biblioteket
·         Bog indkøbt (Danske jernbanemiljøer)
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         19. december          Juleafslutning
·         20. dec - 01. jan      Juleferie.
·         20. jan.                    Julefrokost
Perles smørrebrød kontaktes 175,- kr. bliver prisen
Dan udarbejder opslag
 
 1. Opfølgning på generalforsamling
·         Ingen særlige bemærkninger på opfølgningen
 
 1. Særtoget
·         Robert gennemgik det nye nummer af Særtoget
 
 1. Hjemmesiden
·         i.a.b.
 
 1. Anlægget
·         Kort snak om eventuel ombygning og forslag. Almindelig enighed om at forslagenes behandling tager den tid det tager, inden en beslutning tages.
 
 1. 3D print m.m.
·         Der er enighed om at klubben forsikres i fuldt omfang. Forsikringssum 1,3 mill. og årsprisen er ca 5300,- kr. Endeligt tilbud modtages snart. (Jan)
·         Laser skærer ansættes til værdi i regnskab (værdi nov. 2022 = 40.000 kr.) og nedskrives med 20.000,- kr. pr år.
 
 1. El/digitalanlæg
·         Sikring på boostere, behandles med elfolket. Per siger at der er sikring i boosterne og yderligere sikring vil blive stort set uoverkommeligt. (Dan)
 
 1. Materiel
·         Bestyrelsen har sorteret materiel til BB dagen og museumsvitrinerne. Tilbage står endelig registrering af materiellet.
 
 1. Lokalet
·         Klubtrøjer:  Thomas indkøber 4 stykker i fire forskellig farver og størrelser til afprøvning i klubben.
            Der er problemer omkring vores elektroniske logo og der udarbejdes et andet og tilsvarende, inden trøjerne kan trykkes.
·         Det besluttedes at indkøbe et værdiskab? (12 skabe i stål ca. 3000,-) For ikke at belaste klubbens økonomi, udlejes skabene for 200 kr. pr år.
                Der afregnes på særskilt indbetaling med 50 kr. pr. kvartal, til klubbens konto. En nøgle udleveres til brugeren og den 2. opbevares i klubben
·         Værkstedet målt op og der udarbejdes et forlag til vægge m.m. som forlægges kommunen, inden udførelsen. (Søren)
 
 1. Vagtturnus
Nov: Henrik Dec: Dan Jan: Søren Feb. Preben Marts: Jan April: Thomas
                     
16.  Næste møde
·         Bestyrelsen mødes til Nytårskuren hos Jan Larsen, den 4. januar kl. 17.30
·         Næste regulære møde er den 8. februar 2023 kl. 19.30
 
17.  Eventuelt
·         Der arbejdes videre omkring diplomer til klubbens medlemmer.
·         Forslag til BBdag 2023 ”Motorvogne” (Jan Larsen)
 
Ref: Dan