Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 27. april. 2022 kl. 19.30

 

Søren, Thomas, Dan, Preben, Henrik og Jan (redaktøren er fraværende)
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde/ Ok
 2. Klubbens økonomi                       Kasse 1375,-                       Bank 54860,-
 3. Medlemstal                                      3                    æresmedlemmer
                                                     7                    støttemedlemmer
                                                     1                    prøvemedlemmer
                                                     59                  alm. medlemmer
                                I alt               71
                               
 1. Indkommet post
·         Klubblade
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 1. Udflugter og arrangementer
·         Nykøbing MJK lørdag den 30. april – 13 mand kommer
·         Åbent i juli blev diskuteret og det blev besluttet at vi i år holder sommerferie
·         Sverigestur 22.- 25. september. Vi bor på Mosebacke Hostel, SMJ Modelbaneklub, Modelbane udstillingsanlæg, Teknisk museum, Vasa museet mm.
·         Rengøringsdag 21. maj kl. 9 – ca 13
·         Sommerafslutning den 30. juni (film Martha)
·         Første dag efter ferien1. august
·         Sommerfest hos Thomas på Slagelsevej den 20. august
 1. Særtoget
·         i.a.b.
·         Nyhedsbrev udsendes
 1. Hjemmesiden
·         i.a.b.
  
 1. 3D og print
·         Forsikring, pris i regnskab
Preben inviterer forsikringsselskab til at se klubben og finde en forsikringsløsning. Skrives ind i regnskabet og nedskrives over 5 år.
·         Free cad er valgt som tegneprogram.
·         Jørgen har tilbudt at undervise.
·         Der findes frem til en gruppe som er interesseret
·         Undervisning foretages som gruppearbejde og gerne på dagsbasis
·         Besøg fra Fonden (giverne)
Thomas sender mail til fonden
 1. Banebørstedag
·         Lørdag den 11. juni kl. 11 – 16 Tema ”køretøjer der fulgte jernbanen”
·         Vaccinecentret kontaktes for evt. lån af lokale.
·         Kommunen kontaktes omkring udbedring af skaderne på græsarealet
·         Eventuelt reduceret cafeudbud
 1. Anlægget
·         Følgende arbejder i gang
·         Vordingborg sporskifte monteres
·         Fodby sidespor etableres
·         Helsingør, Faller car etableres
·         Eventuel ny film og analyse af standard og forbedringer under anlægget
 1. El/digitalanlæg
·         Kørekontroller/telefoner?
·         Flemming fortæller at android telefoner kommer til at koste ca. 1300 kr og prisen er derfor som en håndkontrol, og dermed uaktuel.
 1. Materiel
·         Trix litra E indkøbt
 1. Lokalet
·         Klubtrøjer – senest omtalt på bestyrelsesmødet den 26. feb 2020, ”Snak om trøjer”.
Thomas indkøber et par stykker hos Mister Næstved til fremvisning i klubben.
Der undersøges videre på projektet
 1. Vagtturnus
·         Apr: Thomas Maj: Henrik Juni: Dan Aug: Preben Sep: Jan
                     
16.  Næste møde
·         Sommermøde fredag den 15. juli hos Jan kl. 15.30.
17.  Eventuelt
·         Seminar den 21. april opfølgning
·         Henrik gennemgår seminaret
·         Oplægget ophænges i klubben