Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 9. februar 2022 kl.19:30
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Klubbens økonomi                       Kasse            995,-              Bank 51344,-
 3. Medlemstal                                      3                    æresmedlemmer
                                                     7                    støttemedlemmer
                                                     1                    prøvemedlemmer
                                                     60                  alm. medlemmer
                                I alt               71
                               
 1. Indkommet post
·         Klubblade
·         Nils Blochs bog om NPMB –
formanden har udarbejdet et oplæg fra klubben
·         Vi åbner op for besøg i klubben
 1. Biblioteket
·         I.a.b.
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         Julefrokost den 25. februar
Menu 159,- + hvide sild og ost (sild ost/Dan) (Brød og kiks, smør fedt, fløde og farin og Tullamore Preben)
·         Køredag lørdag den 12. marts
Henrik tilretter køreplan, Thomas udarbejder opslag og smørrebrødsseddel, Per spørges om bradepandekage
·         Årskalender?  Jan har udarbejdet et forslag.
Udsendes med nyhedsbrev.
 
 1. Særtoget
·         Roberts var ikke tilstede og oplægget læst op  (Dan)
 
 1. Hjemmesiden
·         Søren opdaterer løbende
  
 1. Laser og 3D print
 
·         Forsikring, pris i regnskab
Preben inviterer forsikringsselskab til at se klubben og finde en forsikringsløsning. Skrives ind i regnskabet og nedskrives over 5 år.
·         brug af tegneprogram
Undersøges stadig. Free cad afprøves. Der indkaldes til møde om tegneprogram og det videre forløb.
·         Undervisning
Undersøges stadig
·         besøg fra Fonden (giverne)
Thomas sender mail til fonden
 
 1. Banebørstedag 2022
·         Lørdag den 11. juni kl. 11 – 16 Tema ”køretøjer der fulgte jernbanen”
Offentliggøres medio marts
Vi starter planlægning i troen på at vi kan gennemføre dagen som vi plejer.
 
 1. Anlægget
·         Følgende arbejder i gang
Vordingborg sporskifte monteres
Fodby sidespor etableres
Helsingør, Faller car etableres
 
 1. El/digitalanlæg
·         Kørekontroller/telefoner?
Flemming indkøber 4-5 stk. Android telefoner
 
 1. Materiel
·         I.a.b.

 

 1. Lokalet
·         Internet opgraderes til passende størrelse.
Flemming spørges
·         Klubtrøjer – senest omtalt på bestyrelsesmødet den 26. feb 2020, ”Snak om trøjer”.
Thomas viser trøjer printet hos Mister Næstved”
Der undersøges videre på projektet
·         Udviklingsseminaret
Henrik gennemgår projekt udviklings seminar. Medlemmer inddrages i udvikling og ejerskab. Ideen er at vi skal have en plan for klubbens videre virke, herunder It og lokalernes indretning.
·         Lokalebehov og ønsker
sendes til Center for kultur og udvikling af Thomas og Dan
·         Diplom
Thomas viser et udkast til diplom 10, 25 og 40 år.
 
 1. Vagtturnus
Feb: Preben Mar: Jan Apr: Thomas Maj: Henrik Juni: Dan
                     
16.  Næste møde.
                            27. april

 

17.  Eventuelt
·         I.a.b.