FORELØBIGE RESULTATER FRA NMJK UDVIKLINGSSEMINAR 21. APRIL 2022

Prioritet:   -    Høj: Bestyrelsen finder, at forslaget/emnet er af stor betydning for klubben.

-      Middel: Bestyrelsen finder, at forslaget/emnet er af nogen betydning for klubben, men at andre forslag/emner er vigtigere.

-      Lav: Bestyrelsen finder, at forslaget/emnet er af lille betydning for klubben, eller at forslaget er svært eller umuligt at realisere.

 

EMNE                                                          UDDYBNING                                        STATUS

INDRETNING OG LOKALER

 

 

Indretning og anvendelse af lokaler.

 

Udvidelse af ”banerum”, flytning af køkken, hyggerum og bibliotek. Etablering af nyt værksted og evt. lagerrum.

Sprøjtekabine i pedellens kontor.

Afventer klarhed over, hvilke rum vi kan råde over.

Prioritet: Høj.

Aktion: Afventer.

Skabe til medlemmernes private materiel.

 

Prioritet: Middel.

Aktion: Afventer.

Etablering af div. Udvalg.

 

Prioritet: Høj.

Aktion: Afventer.

Arbejdsborde i værkstedet.

 

Prioritet: Høj.

Aktion: Afventer.

 

 

 

BANEN

UDVIKLING OG DRIFT

 

 

Etablering af en seniorvenlig bane.

Banen skal over tid bygges om, så man kan komme rundt om banen.

Der skal etableres en løsning, hvor man kan køre under anlægget.

Siddemuligheder ved stationer og langs banen.

I forbindelse med ombygninger på banen skal vi huske at lave seniorvenlige løsninger.

Umiddelbart kan vi afhjælpe lidt af problemerne med skamler på hjul og en ”bane-løsning”. Forsøg med dette bør iværksættes snarest.

Prioritet: Høj.

Aktion: Forsøg iværksættes.

Modulopbygning på hjul.

I forbindelse med ombygninger skal banen modulopbygges og sættes på hjul.

Prioritet: Middel.

Aktion: Afventer.

I forbindelse med ombygning skal Næstved Havn gøres større.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

Digitalstyring skal gøres trådløs.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Styring med mobiler er under indfasning.

Etablering af ”kommandopost”

Etablering af ”kommandopost” med pc-styring af ubemandede stationer.

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

Helt ny Gedser og Nykøbing Fl samt ny opstillingsbanegård.

 

Afventer afgørelse om lokaler.

Prioritet: Middel.

Aktion: Afventer.

Kun materiel på anlægget, der har kørt i Danmark.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Vi følger nuværende praksis.

Styr på koblinger, så vi ikke taber vogne.

Forsøg er iværksat på godsvogne med udskiftning til Fleischman A-koblinger.

Prioritet: Høj.

Aktion: Forsøg iværksat.

Etablering af fungerende drejeskive på Vordingborg.

 

Prioritet: Høj.

Aktion: Afventer.

”Elevatorskab” til togstammer.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

Flere bevægelige objekter.

Magnetbane til cyklister m.v. skal ses i sammenhæng med evt. ombygninger/udvidelser af banen.

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

Færgedrift mellem Helsingør og Helsingborg.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

Sporvogn i Helsingborg.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

Satellitstyring til Faller-biler.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

Etablering af industribane.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

Helsingør St. forlænges.

Forslaget kan næppe gennemføres, da det kræver blænding af en branddør/nødudgang, hvilket næppe er muligt.

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

 

 

 

AKTIVITETER

 

 

Flere ”åbent hus”- dage.

F.eks. den 2. torsdag i hver måned. Evt. med salg af gamle effekter.

Prioritet: middel.

Aktion: Afventer.

Etablering af uddannelse på laserskærer og 3D-printer

Flest mulig skal uddannes i at bruge vores nye værktøjer.

Prioritet: Høj.

Aktion: Iværksættes til efteråret.

Flere tema-møder.

Foredrag og undervisning i relevante emner. F.eks. undervisning i at bruge laserskærer og 3D-printer og diverse tegneprogrammer.

Prioritet: Høj.

Aktion: Iværksættes til efteråret.

Ingen sommerlukning.

Emnet kan evt. drøftes på den kommende generalforsamling til oktober.

Prioritet: middel.

Aktion: Der sommerlukkes i 2022.

Møder i dagtimerne?

Mange pensionister! Mulighed for at løse flere opgaver.

Prioritet: middel.

Aktion: Afventer. Måske prøver vi det til efteråret.

Der skal arrangeres ture til messer.

 

Prioritet: middel.

Aktion: Afventer.

Uddannelse i stationerne på køredage.

 

Prioritet: middel.

Aktion: Vi afprøver det de kommende køreaftener.

Køreplanskørsel.

Det skal klart fremgå, hvor man overtager tog.

Prioritet: middel.

Aktion: Vi øver det de kommende køreaftener.

Banebørstedag.

-      Vi skal vise laserskærer og 3D-printer frem.

-      Kan vi holde Banebørstedag?

Prioritet: Høj.

Aktion: Vi forbereder os på en modificeret Banebørstedag.

Rundvisning af gæster i dagtimerne.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.

Tur til Otto Busses Vej

 

Prioritet: middel.

Aktion: Afventer.

Opfølgning på seminar.

 

Prioritet: Høj.

Aktion: Afventer.

 

 

 

DIVERSE

 

 

Bygning af mobil platform, så der kan arbejdes inde på banen.

 

Prioritet: Høj.

Aktion: Eiler er i gang med at udvikle en ide.

Bedre samarbejde mellem forskellige kompetencer.

Bestyrelsen skal facilitere et bedre samvirke.

Prioritet: Høj.

Aktion: Bestyrelsen er i tænkeboks.

Klubben skal prioritere midlerne på materiel m.v. og give færre gratis omgange.

 

Prioritet: Lav.

Aktion: Bestyrelsen finder at det nuværende forbrug af ”gratis omgange” er passende.

Airconditionanlæg i klubben.

 

Prioritet: middel.

Aktion: Afventer.

Anskaffelse af Fusion 3100-licens.

NMJK arbejder på at bruge FreeCAD i stedet.

 

En licens er meget dyr.

Prioritet: Lav.

Aktion: Afventer.