Referat af Banebørstebyggemøde 23. februar 2023

 

Detaljering:

Bevægelige deltaljer på anlægget

Personer i vogne

Lys i vogne

Indretning i huse

Folk i biler og patinere biler på anlægget

Reparere landskab, væltede figurer, osv.

 

 

Frits, Kenneth, Søren C., Ove

Torben V.

Kenneth

Søren C, Ove

Jan L., Per D., Thomas J.

Niels, Peter

 

 

Undergange:

Lave ”lofter” i undergange og gelænder

 

 

Thomas, Peter H.

 

 

Diverse:

Montering af lys under anlægget

Opdatering af fotoalbum

Nummerering af gardiner

Renovere store modeller i montre i hyggerummet

Lave indretningsplan for værkstedet

Samle maling i værkstedet

 

 

Kenneth (Thomas H)

Robert

Jan L., Frits

Jan L.

 

Bestyrelsen

Henrik, Frits

 

 

El arbejder på hele anlægget:

Nye sporskiftemotorer monteres på Skælskør og der laves hjertestykker.

Nye sporskiftemotorer monteres på Vordingborg og der laves hjertestykker.

Der fjernes overskydende ledninger på Vordingborg

Nye sporskiftemotorer monteres på Præstø og Tappernøje (halvvejs færdig) og der laves hjertestykker.

Der laves fremskudt signal på strækningen Næstved – Helsingør.

 

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

 

 

 

Faller Car:

Rundt om Næstved station + Skælskør

Opgradering af køretøjer

Patinere biler

Landskab ved busplads Skælskør

 

 

Jørn, Kurt, Kurt Ole, Uffe, Thomas

Jørn, Kurt, Kurt Ole, Uffe, Thomas

Jørn, Kurt, Kurt Ole, Uffe, Thomas

Niels, Thomas

 

 

Helsingør station:

 

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

 

Dan, Henrik, Carsten, Hans Jørgen, Jørgen L., Peter F., jan L., Torben W.

 

 

 

 

 

Næstved Station:

 

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

 

Frits, Torben J. Nikolaj

 

 

Vordingborg station:

 

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

 

Afventer pt. Torben har dog dele af hotel Prinsen derhjemme

 

 

Spor:

Justere spor og skinnebus HHGB

Færdiggøre spor i Fodby

Opbygge lille testbane inkl. sporrenser og rullestand

 

 

Dan, Kenneth

Thomas H., Dan

Afventer ombygning af værkstedet

 

 

Materiel:

Reparere vogne og lokomotiver

Patinere vogne og lokomotiver

Færdigregistrering

Lyd på store damplokomotiver

Smøre vogne og lokomotiver op til Banebørstedagen

 

 

Dan, Thomas H.

Jan L., Per D., Thomas H.

Thomas H., Kurt Ole, Uffe

Kenneth

Eiler