Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 15.nov. 2023 kl.19:30

 

Alle var tilstede.

 

1.     Gennemgang og godkendelse af referat fra Generalforsamlingen: Ok

 

2.     Klubbens økonomi                               Kasse 1626,-               Bank 43132,-

 

3.     Medlemstal                        3               æresmedlemmer

                                           8               støttemedlemmer

                                           3               prøvemedlemmer

                                           59             alm. medlemmer

                         I alt           73

                        

4.     Indkommet post

·        Klubblade

·        Ni kasser med bøger og blade modtaget fra et medlem.

 

5.     Biblioteket

·        Overskud fra biblioteket, tilbydes andre klubber

 

6.     Udflugter og arrangementer

·        16. nov.            Besøg af Snesere Bylaug ca. 15 deltagere

klubben giver kaffe og kage

·        21. dec.            Juleafslutning med gløgg og æbleskiver

·        22. dec – 3. jan Juleferie

·          4. jan             Torsdag, første klubaften efter nytår

·        19. jan             Julefrokost

 

7.     Særtoget

·        Redaktøren gennemgik næste nummer af Særtoget

 

8.     Hjemmesiden

·        Søren gennemgik hjemmesiden og diverse nyheder

 

 

9.     Adresseliste

·        Skal adresselisten tilsendes medlemmerne og hvad indebærer det.?

·        Det vedtages at listen, en gang om året, kan udleveres i klublokalet.

·        Det kræves at alle på listen har tilkenedegivet deres vilje til, at den udleveres.

·        De som ikke ønsker deres informationer delt, vil ikke fremgå af listen.

·        Thomas udarbejder et skriv til medlemmerne, omkring om personlig (GDPS) godkendelse af medlemsliste, til afhentning i klublokalet.

 

10. Kulturnat

·        Skal vi deltage i kulturnat 2024?

·        Klubben undersøger muligheden for deltagelse den 4. oktober

·        I forbindelse med kulturnat tænkes det at klubben er vært for kaffe og småkager

·        Eventuelt fulgt op med åbent hus, torsdage, i perioden efter.

 

11. 3D print m.m.

·        Fra og med uge 43 er der tegne dage mandag kl 16. den 23. okt, 6. nov, 20. nov, 4. dec, 18. dec

·        Der efterlyses i den forbindelse ideer, tegninger og projekter.

 

12. Årshjul 2024

·        Årshjulet 2024 V1, er ikke sammenfaldende med kendte datoer for messer og udstillinger.

13. Anlægget

·        Opdatering af acrylkanter er i gang. Materialer indkøbt. (Dan)

·        Nummerering af gardiner er i gang (Jan og Frits)

·        11 m drejeskive til Dalmose indkøbes pris ca. 2000,- (Jan og Thomas)

·        Skælskør station og udlån. Bygningen afhentes torsdag den 16 nov.

 

14. El/digitalanlæg

·        i.a.b.

15. Materiel

·        Indkøb af tenderdrev til 4 akslet tender Litra P og Pr. Dan undersøger.

 

16. Julefrokost

·        Thomas kontakter Jane, som har tilbudt at stå for vores julefrokost.

·        Menuen uforandret (rigelig)

 

17. Lokalet

·        Ombygning af lokaler holder tidsplanen.

·        Næste fase er værkstedet, skillevæg, reoler og maling af gulv og vægge.

·        Sofaarrangement. Der afprøves muligheden for at opstille sofa og sofabord i hjørnet af klublokalet. Derefter tages endelig stilling.

 

18. Vagtturnus

·        Nov: Thomas Dec: Henrik Jan: Dan Feb: Søren Mar: Preben Apr: Jan

                 

19. Næste møde

·        31. januar 2024

20. Eventuelt

·        Nytårskur onsdag den 3. januar Dan 17.30

 

     Ref:  Dan