Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 26. juli 2023 kl. 15.00 hos Jan

 

1.     Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde – venter til næste gang

2.     Klubbens økonomi                               Kasse 950,-                 Bank 51248,- året resultat + 3000,-

3.     Medlemstal                        3               æresmedlemmer

                                           8               støttemedlemmer

                                           0               prøvemedlemmer

                                           59             alm. medlemmer

                         I alt           70

                        

4.     Indkommet post

·        Opkrævning af husleje 2023. Tilbagesendt til kommunen med kommentar om ny aftale for 2023. Kommunen har taget dette til efterretning. Ny opkrævning sendes.

 

5.     Biblioteket

·        I.a.b.

 

6.     Udflugter og arrangementer

·        3. aug               Start efter sommerferie

·        19. aug              Sommerfest hos Jørn i Karrebæksminde (der foreslås   sejltur med friheden på udturen kl.15.30 og for egen hånd på hjemturen)

·        Egenbetaling

·        Opslag Dan

·        7. sep                Byggemøde

·        16-17. sep         Weekend tur

·        Opslag?

·        11. november     kørelørdag

·        60 erne ! pris 75 kr.

·        16 + el 23. nov  Besøg af Snesere Bylaugh

 

 

 

7.     Særtoget

·        Robert gennemgår næste nummer af særtoget

 

8.     Hjemmesiden

·        Historier fra udflugter efterlyses (Robert)

·        Siden sidst (Thomas)

 

9.     3D print m.m.

·        Tegneftermiddage datoer fastlægges

·        Der efterlyses i den forbindelse ideer, tegninger og projekter.

 

10. Generalforsamling

·        Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse (Dan udkast)

·        Udkastet gøres endeligt og udsendes sammen med indkaldelsen til året GF

 

 

11. Banebørstedag

·        Fin og rolig afviklet dag

 

12. Anlægget

·        Opdatering af acrylkanter (skruer og skiver) (Dan)

·        Nummerering af gardiner (Jan og Frits)

 

13. El/digitalanlæg

·        i.a.b.

 

14. Materiel

·        Indkøb af tenderdrev til 4 akslet tender Litra P og Pr. Dan undersøger.

 

15. Lokalet            

·        Indretningen af de nye lokaler

·        Generel debat om indretningen og enighed om at Jans forslag til arbejdsrækkefølge, følges.

·        Enighed om at ”keramikrummet” har første prioritet.

·        Søren udarbejder på baggrund af denne, tegning til indretningen. 

 

16. Vagtturnus

Aug: Søren Sep: Preben Okt: Jan Nov: Thomas Dec: Dan Jan: Henrik

17. Næste møde

·        4. oktober bestyrelsesmøde

18. Eventuelt

·        Eventuelt udlån af klubbens lokaler til jernbanemøder/foredrag. Thomas tager kontakt til Preben Kure eller Jan Lundstrøm