Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 4. oktober 2023 kl. 19.30

 

1.     Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste to møder:      Ok

Henrik Graff var forhindret i deltagelse.

2.     Klubbens økonomi                               Kasse 2901,-                                Bank 47208,-

·        Det blev vedtaget at skaffe en firma forenings mobilepay. Preben undersøger i Danske bank. Den nuværende mobilepay bibeholder Preben til særlige indbetalinger.

3.     Medlemstal                        3               æresmedlemmer

                                           8               støttemedlemmer

                                           0               prøvemedlemmer

                                           59             alm. medlemmer

                         I alt           70

                 

4.     Indkommet post

·        klubblade

 

5.     Biblioteket

·        i.a.b.

 

6.     Udflugter og arrangementer

·        26. oktober      Generalforsamling

·        11. november   kørelørdag

- 60 erne! pris 75 kr.

·        16. nov.            Besøg af Snesere Bylaugh

20-25 deltagere klubben giver kaffe og kage

·        21. dec.            Juleafslutning

 

7.     Særtoget

·        Gennemlæsning af redaktørens oplæg til det næste nummer

 

 

 

8.     Hjemmesiden

·        Nye kalender mangler. (Thomas)

·        Dans hjemmeanlæg kommet på hjemmesiden.

 

9.     3D print m.m.

·        Tegneftermiddage datoer fastlægges

·        Fra og med uge 43 er der tegne dage mandag kl 16. den 23. okt, 6. nov, 20. nov, 4. dec, 18. dec

·        Der efterlyses i den forbindelse ideer, tegninger og projekter.

 

10. Generalforsamling

·        Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse, udsendes sammen med indkaldelsen til året GF

·        Årshjulet 2024 udsendes når datoer for udstillinger/messer er kendt

 

11. Udflugt

·        Udgiften pr bil blev diskuteret ifbm. udflugter og det blev vedtaget at al betaling fremover bliver afholdt af deltagerne pr. bil.

 

12. Anlægget

·        Opdatering af acrylkanter (skruer og skiver) (Dan)

·        Nummerering af gardiner (Jan og Frits)

·        Drejeskive til Dalmose undersøges (Jan og Thomas)

 

13. El/digitalanlæg

·        i.a.b.

 

14. Materiel

·        Indkøb af tenderdrev til 4 akslet tender Litra P og Pr. Dan undersøger stadig.

 

15. Julefrokost

·        Thomas kontakter Jane, (Jørn Larsens) datter, som har tilbudt at stå for vores julefrokost.

 

16. Lokalet            

·        Indkøb af køleskab (Henrik og Carsten)

·        Reoler er indkøbt

 

17. Vagtturnus

Okt: Jan Nov: Thomas Dec: Dan Jan: Henrik Feb: Søren Mar: Preben

 

18. Næste møde

·        15. nov. Kl. 19.30

 

19. Eventuelt

·        Eventuelt udlån af klubbens lokaler til jernbanemøder/foredrag. Thomas tager kontakt til Preben Kure eller Jan Lundstrøm