Referat af bestyrelsens Nytårsmøde i NMJK
den 4 / 1, hos Jan, Nygårdsvej 25 Næstved
 
1.      Forsikring gennemgået og underskrevet af bestyrelsen
 
2.      Ansøgning Jem og Fix (forslag fra Torben Worm)
 
Bestyrelsen tegner et forslag til ombygning af værkstedet og som tilsendes kommunen for godkendelse.
Der anslås hvor mange materialer (primært krydsfiner) der skal til ombygning af anlægget.
Kvalificeret ansøgning tilsendes Jem og Fix om:
·         Materialer til ombygning værksted
·         Materialer til ombygning af anlæg
 
3.      Diplomer?
Thomas fremviste udkast til diplom for 10/ 25/ og 40 års medlemskab
·         Udlevering ifbm generalforsamlingen.
 
4.      Ombygning (Sørens forslag – kort behandling)
Der var almindelig enighed om Sørens forslag til at gøre anlægget mere seniorvenligt.
·         Forslaget behandles ifbm. byggemødet den 23. februar
·         Endeligt udkast tilsendes medlemmerne inden udviklingsseminaret den 20. april
5.      Redaktøren fremlagde udkast til de næste numre af Særtoget
 
Ref:
Dan