Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 7. juni. 2023 kl.19:30

 

 

1.     Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. Ok

 

2.     Klubbens økonomi                               Kasse 1649,- kr           Bank 44493,- kr

 

·        Oplæg til kontingentforhøjelse ifbm. generalforsamlingen

·        Bestyrelsen snakkede om kontingent og Dan udarbejder et forslag til bestyrelsen.

 

3.     Medlemstal                        3               æresmedlemmer

                                           8               støttemedlemmer

                                           0               prøvemedlemmer

                                          59             alm. medlemmer

                         i alt           70

                        

4.     Indkommet post

·        i.a.b.

 

5.     Biblioteket

·        Et par DVD tilført biblioteket

 

6.     Udflugter og arrangementer

 

·        10. juni                      Banebørstedag

29 pers. til stegt flæsk i golfklubben Mogenstrup kl. 18

·        29. juni                     Sommerafslutning – Film, øl og smørkage, ”Ved

Kongelunden”

·        3. aug                       Start efter sommerferie

·        19. aug                     Sommerfest afholdes hos Jørn Larsen Karrebæksminde

·        7. sep                        Byggemøde

·        16-17. sep                  Weekend tur

 

7.     Særtoget

·        i.a.b.

 

 

8.     Hjemmesiden

·        i.a.b.

 

9.     Anlægget

 

·        Ombygning til seniorvenligt anlæg – Udsættes til efter generalforsamlingen 2023

·        Støvsugning af anlægget

·        Opdatering af acrylkanter (skruer og skiver) (Dan)

·        Nummerering af gardiner (Jan og Frits)

 

10. El/digitalanlæg

·        i.a.b.

 

11. Banebørstedag 2023

·        Personale til vagt og stationspersonale (Thomas)

·        Køleskab til det lille køkken opsættes torsdag

·        Anna og Kirsten indkøber fredag

·        Fotoplancher opsættes i fyrrummet

·        Vitriner opsættes i opholdslokalet (Jan)

·        Lejlighedstilladelse er modtaget

 

12. 3D print m.m.

·        Tegnedage? Fortsættes til efteråret, mandag eftermiddag tidsplan udarbejdes

 

13. Materiel

·        i.a.b

14. Lokalet

·        Indretningen af de nye lokaler - medlemsinput fra seminaret den 20. april

·        Gulvet er lagt

·        Lokalet er malet

·        Værksted?

·        Bibliotek?

·        Tegninger medtages til sommermødet og indretningen fastlægges.

 

15. Vagtturnus

·        Juni: Henrik Aug: Søren Sep: Preben Okt: Jan Nov: Thomas Dec: Dan

                 

16. Næste møde

·        Sommermøde 26. juli kl. 15 Nygårdsvej 25

·        4. oktober bestyrelsesmøde

 

17. Eventuelt

·        Eventuelt udlån af klubbens lokaler til jernbanemøder/foredrag. Thomas tager kontakt til Preben Kure eller Jan Lundstrøm