Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 8.februar 2023 kl. 19:30
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde Ok
 
 1. Klubbens økonomi                       Kasse            2436,-            Bank 49080,- kr
·         Julefrokosten gav et underskud 1510,- kr.
 
 1. Medlemstal                                      3 æresmedlemmer
                                                     8 støttemedlemmer
                                                     2 prøvemedlemmer
                                                     57 alm. medlemmer
                                I alt               70
                               
 1. Indkommet post
·         Brev fra kommunen vedr. lokale
·         Telefon fra hustru til samler som ønskede at donere en samling af bøger og film til klubben. Formanden takkede.
 
 1. Biblioteket
·         Bog om NPMB er på trapperne
·         Danske Jernbanemiljøer
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         23. februar                    Banebørstebyggemøde (motorvogne)
·         18. marts                       Kørelørdag   (erindringsmail udsendes) 80,- kr.
·         20. april                        Udviklingsseminar
·         27. maj                          Rengøringsdag
·         10. juni                          Banebørstedag (om muligt)
 
 1. Særtoget
·         Robert gennemgår indholdet af næste nr. af særtoget
 
 
 
 
 1. Hjemmesiden
·         Siden opdateret til og med feb. 23
 
 1. Udviklingsseminar
·         Henrik – gennemgår oplæg til udviklingsseminar
 
 1. Anlægget
 
·         Ombygning til seniorvenligt anlæg (seneste / endelige udgave)
 
 1. 3D print m.m.
·         Sensor til laserskærer er på vej.
·         Lightburn programmet opdateres.
·         3D printeren fungerer fint
·         Resinprinteren arbejdes der stadig på
·         Tegneundervisningen fortsætter
 
 1. El/digitalanlæg
·         i.a.b.
 
 1. Materiel
·         Litra F, gave fra Steffen. Byggesæt fra OKT.
 
 1. Lokalet
·         Thomas fremviser kommende klubtrøjer. Trykket var desværre fraværende, men trøjerne er fine.
·         Tegning til ændringer i værksted, samt forespørgsel til kommunen
 
 1. Vagtturnus
·         Feb: Preben Marts: Jan April: Thomas Maj: Henrik Juni: Dan Aug: Søren
                     
16.  Næste møde
·         26. april
 
17.  Eventuelt
·         Efterårstur
·         Søren fortæller om forsikringstilbud på mj anlæg i Bramming mj klub og priserne er generelt ublu..