Referat af byggemøde 07. september 2023

 

 

Detaljering:

Bevægelige deltaljer på anlægget

Personer i vogne

Lys i vogne

Indretning i huse

Folk i biler og patinere biler på anlægget

Reparere landskab, væltede figurer, osv.

 

 

Søren C., Frits, Kenneth, Ove

Torben V.

Kenneth

Søren C.

Jan l., Per D., Thomas J.

Niels, Peter H., Flemming

 

 

Diverse:

Montering af lys under anlægget

Opdatering af fotoalbum

Nummerering af gardiner

Renovere store modeller i montre i hyggerummet

 

 

Afventer

Robert                   

Jan L., Frits

Jan L, Leif

 

 

El arbejder på hele anlægget:

Nye sporskiftemotorer monteres på Skælskør og der laves hjertestykker.

Nye sporskiftemotorer monteres på Vordingborg og der laves hjertestykker.

Der fjernes overskydende ledninger på Vordingborg

Nye sporskiftemotorer monteres på Præstø og Tappernøje (halvvejs færdig) og der laves hjertestykker.

Der laves fremskudt signal på strækningen Næstved – Helsingør.

 

 

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

Per H., Kjeld, Benjamin

 

 

Faller Car:

 

Opgradering af køretøjer

Patinere biler

Ekstra vejbredde ved Næstved

 

 

 

Jørn, Kurt, Kurt Ole, Uffe, Thomas H.

Jørn, Kurt, Kurt Ole, Uffe, Thomas H.

Jørn, Kurt, Kurt Ole, Uffe, Thomas H.

 

 

 

 

Helsingør station:

 

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

 

Jan L., Hans Jørgen, Henrik, Carsten, Peter F., Torben W., Dan.

 

Jan L., og Hans Jørgen er bygningsansvarlige

 

 

 

Næstved Station:

 

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

 

Frits, Torben J.

 

 

 

Vordingborg station:

 

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

 

Afventer

 

 

Spor:

Færdiggøre spor i Fodby

Ilægge sporskifter i Vordingborg

Opbygge testbane inkl. sporrenser og rullestand

 

 

Thomas H., Dan

Udgår – er løst

Flemming, henrik, Torben W., Per D., Kenneth

 

 

Materiel:

Reparere vogne og lokomotiver

Patinere vogne og lokomotiver

Lyd på store damplokomotiver f.eks. S og N

Indbygge lyddekoder f.eks. dieseler

 

 

Dan, Thomas H., Leif

Jan L, Per D., Thomas H.

Kenneth

Kenneth

 

Derudover skal der bruges folk til indretning af det nye opholdslokale, samt indretning af værkstedet efter nytår. Se selvstændig liste.