Referat af Banebørstebyggemøde 22. februar 2024

 

Detaljering:

Bevægelige detaljer på anlægget

Personer i vogne

Lys i vogne

Indretning i huse

Folk i biler og patinere biler på anlægget

Reparere landskab, væltede figurer, osv.

 

 

 

Søren C., Frits, Kenneth, Ove

Torben V., David

Kenneth, Peter F., Kurt, Per D., Jan B.

Søren C., Peter F., Kurt, Per D., Jan B.

Jan L., Per D., Thomas J.

Niels, Peter H., Flemming, David

 

 

 

Diverse:

Opdatering af fotoalbum

Renovere store modeller i montre i hyggerummet

 

 

 

Robert                   

Jan L.

 

 

 

El arbejder på hele anlægget:

Nye sporskiftemotorer monteres på Skælskør og der laves hjertestykker.

Nye sporskiftemotorer monteres på Vordingborg og der laves hjertestykker.

Der fjernes overskydende ledninger på Vordingborg

Nye sporskiftemotorer monteres på Præstø og Tappernøje (halvvejs færdig) og der laves hjertestykker.

Reed-kontakt ved Vordingborg spor 1

 Indkørselssignal Næstved gods

 

 

 

Per H., Kjeld, Benjamin, Vagn

 

Per H., Kjeld, Benjamin, Vagn

 

Per H., Kjeld, Benjamin, Vagn

 

Per H., Kjeld, Benjamin, Vagn

 

Per H., Kjeld, Benjamin, Vagn

 

 

 

 

Per H., Kjeld, Benjamin, Vagn

 

Per H., Kjeld, Benjamin, Vagn

 

 

 

Faller Car:

 

Opgradering af køretøjer

Patinere biler

 

 

 

 

 

Jørn, Kurt, Kurt Ole, Uffe, Thomas H.

Jørn, Kurt, Kurt Ole, Uffe, Thomas H.

 

 

 

 

Helsingør station:

 

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

 

 

Jan L., Hans Jørgen, Henrik, Carsten, Peter F., Torben W., Dan.

 

Jan L., og Hans Jørgen er bygningsansvarlige

Dan er HHGB ansvarlig

 

 

 

 

Næstved Station:

 

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

 

 

Frits

 

 

 

 

Vordingborg station:

 

Deltagelse i arbejdsgruppe for udformning og opbygning

 

 

 

 

Afventer

 

 

 

Spor:

Opbygge testbane inkl. sporrenser og rullestand

 

Drejeskive Dalmose

 

 

 

Flemming, Henrik, Torben W., Per D., Kenneth, Thomas J.

Jørn L., Vagn

 

 

 

 

Materiel:

Reparere vogne og lokomotiver

Patinere vogne og lokomotiver

Lyd på store damplokomotiver f.eks. S og N

Indbygge lyddekoder f.eks. dieseler 

Opgradere koblinger på materiel

 

 

Dan, Thomas H.

Jan L, Per D., Thomas H.

Kenneth

Kenneth

Bjørn, David, Peter L., Jan B.

 

 

 

 

 

 

Tidligere hyggelokale:

Nedtage væg mod Næstved station

Flytte materielskabe og smårumsskab

Opsætte ben og plade til testbane

Spartle og male vægge

Reparere og male gulv (hele det gamle lokale)

 

 

 

Jørn L., Vagn, Carsten og øvrige klubmedlemmer, der hjælper på klubaftenerne.

 

 

 

Køreplansarbejde:

Udarbejde køreplan og opstille materiel

 

 

Bjørn, Per D., henrik, Jan B., David