Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 20.03.2024 kl.19:30

 

Robert og Preben var ikke til stede

 

1.     Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. Ok

2.     Klubbens økonomi                               Kasse 2306,-               Bank 32820,-

3.     Medlemstal                        3               æresmedlemmer

                                          8               støttemedlemmer

                                           0               prøvemedlemmer

                                           59             alm. medlemmer

                         I alt           70

                        

4.     Indkommet post

·        Klubblade

 

5.     Biblioteket

·        i.a.b.

 

6.     Udflugter og arrangementer

·        18. april  Udviklingsseminar

Henrik udarbejder udkast

Emner – Behandling af vores rullende materiel

Mødetider evt. åbent uden for normal klubaften

·        25. maj    Rengøringsdag

·          8. juni   Banebørstedag

Thomas spørger om lokaler – Henrik Graff og Jan Larsen bestyrer brugtboden – Stegt flæsk på Mona Lisa sct.i Jørgens park

·        27. juni   Sommerafslutning

Film og smørkage – Søren arrangerer film

·        1. august Første mødeaften efter ferien

·        17. august                Sommerfest – Hos Vagn Hovman i Haslev. Der arrangeres i videst mulige omfang, fællestransport.

 

 

7.     Udenlandsrejse 11-15 september

·        Arbejdsgruppen arbejder videre med forskellige forslag. Prisoverslag ca 2800,- i rejseomkostninger.

 

8.     Særtoget

·        Nyt blad udgivet

 

9.     Hjemmesiden

·        i.a.b.

 

10. Eventuelle ændringer i vedtægter

·        Udkast til ændrede vedtægter gennemgået og vedtaget fremlagt på generalforsamlingen i oktober.

 

11. Kulturnat

·        Klubben deltager kulturnat 2024 som i 2024 er den 4. oktober

·        I forbindelse med kulturnat er klubben vært for kaffe og småkager

·        Klubben håber ikke vi bliver løbet over ende

·        I givet fald må vi lukke dørene periodevis

·        Måske følges det op med åbent hus, torsdage, i perioden efter.

 

12. 3D print m.m.

·        Tegnedatoer – der foreslås (Søren) indkaldt til tegnemøder med henblik på at alle i fællesskab tegner dele til Helsingør station.

·        Uddannelse i:

·         "Lightburn" (styreprogram til Laserskærer)

·        Prusa Sliserprogram (styreprogram til 3d printer)

·        Photon Sliserprogram (styreprogram til Resin-printer)

·        Klubben indkøber en rimelig "up to date" bærbar PC til maskinerne (Søren)

-         Indkøb af pc venter på godkendelse og økonomi.

-         Dan kontakter Flemming omkring evt. indkøb.

·        Hvor vi kan installere den ekstra licens til Lightburn som klubben har købt

·        Det giver mulighed for flere kan lære programmet at kende (evt. låne den med hjem og øve der)

·        Nye tegnedatoer 8/4 - 22/4 - 13/5 kl. 16-18

 

13. Anlægget

·        i.a.b.

 

14. El/digitalanlæg

·        Håndkontroller afprøves og reduceres til et x antal brugbare

·        Per og Kjeld kontaktes

 

15. Materiel

·        Materielregistrering genoptages – alt registreres - ny database (Excell)

·        Foreslår indkøb af rimelig bærbar, som muliggør brug af hjemmearbejde.

·        Carsten er tovholder.

-         Indkøb af pc venter på godkendelse og økonomi.

-         Dan kontakter Flemming omkring evt. indkøb.

 

·        Der er udarbejdet udkast til registreringsarbejdet – demo udført (Dan)

·        Emnet bliver det primære emne ved vores udviklingsseminar

 

16. Lokaler

Etablering af og indretning af arbejdspladser i værkstedet

·        Bestyrelsen gennemgik Jans forslag til arbejdspladser i værkstedet.

·        Der etableres 6 arbejdspladser, 4 ved det store bord op mod endevæggen og 2 ved rullebordet til venstre i værkstedet.

·        Dertil etableres to mindre flytbare borde, et til maling og et til loddearbejde

·        Dertil opfordres arbejdsgruppen for testspor i anlægslokalet til at fremkomme med et forslag med testspor og hylder til materiel til reparation,

·        Udstyr til den enkelte arbejdsplads aftales i arbejdsgruppen for værkstedsindretning Jan og Vagn.

f.eks. mindre håndværktøj som små skruetrækkere, mindre bide- og fladtænger,

små ring- gaffelnøgler, skæreværktøj, f.eks. skalpeller og/eller hobbyknive

små stållinealer, små file (”nøglefile”), arbejdslampe, loddekolbe eller loddestation, skæreunderlag

mindre ”værktøjsvæg” ved hver arbejdsplads til ophængning af ovennævnte værktøj

·        Indretning af malearbejdsplads(er)?

·        Ophængning af større og ”grovere” værktøj og el-værktøj som bore- skruemaskiner på tavler i lokalet (som nu)

-----------------------

·        Sofaarrangement. Der afprøves muligheden for at opstille sofa og sofabord i hjørnet af klublokalet. Der er enighed om at det ikke skal være tunge møbler, men let og flytbart og evt. 2 to personer sofaer

·        Der opsættes i opholdslokalet, over ”køkkenbordet” fire længder høvlet træ med kroge til ophængning af kopper og ølkrus.

·        Låsene til vore døre gøres ens. Pedel arbejder på sagen.

·        Dør i mellemgang

·        Døren til det nye laserværksted er repareret

I

17. Vagtturnus

Mar: Preben Apr: Jan Maj: Thomas Juni: Henrik Aug: Dan Sep: Søren

                 

18. Næste møde

·        22. maj

 

19. Eventuelt

·        (Dan) Hvad gør vi ved gangen? Når vi har færdiggjort værksteder tager vi den med spacemanager omkring spartling, maling og ophængning af udsmykning.