Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 31. januar. 2024 kl.19:30

 

Robert deltog ikke.
 
 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. Ok
 2. Klubbens økonomi                  Kasse 2106,-               Bank 34047,-
 3. Medlemstal                      3         æresmedlemmer
                                     8         støttemedlemmer
                                     1         prøvemedlemmer
                                    58        alm. medlemmer
                        I alt      70
                       
 1. Indkommet post
·         Klubblade
·         Sendes fremover pr PDF til andre klubber
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Udflugter og arrangementer
·         22. februar Banebørstebyggemøde
Tema ”Nye lokaler”
·         16. marts        Kørelørdag 
Ny køreplan - Henrik laver udkast – pris 80 kr
·         18. april          Udviklingsseminar
Henrik udarbejder udkast
Emner – Behandling af vores rullende materiel – Carsten vil gerne være tovholder for registreringen.
·         25. maj            Rengøringsdag
·           8. juni           Banebørstedag
Thomas spørger om lokaler – Henrik spørger i Gelsted vedr. stegt flæsk - Bestyrer af brugtboden søges
·         27. juni           Sommerafslutning
Film og smørkage
 
 1. Særtoget
·         Nye medlemmer omtales i særtoget –
·         Tryk foregår indtil videre, samme sted
·         Thomas snakker med Robert om overgang til PDF
 
 1. Udenlandsrejse
·         11 - 15 september?
·         Arbejdsgruppen arbejder videre
 
 1. Hjemmesiden
·         i.a.b.
 
 1. Adresseliste
·         Adresselisten med 36 deltagere er klar og kan afhentes i klubben.
 
 1. Kulturnat
·         Klubben deltager kulturnat 2024 som i 2024 er den 4. oktober
·         I forbindelse med kulturnat er klubben vært for kaffe og småkager
·         Klubben håber ikke vi bliver løbet over ende
·         I givet fald må vi lukke dørene periodevis
·         Måske følges det op med åbent hus, torsdage, i perioden efter.
 
 1. 3D print m.m.
·         Tegnedatoer – det bliver først efter at vore maskiner igen er oppe at køre  
·         Der efterlyses i den forbindelse ideer, tegninger og projekter.
 
 1. Anlægget
·         Dan - Foreslår at vi udsætter ombygningen til seniorvenligt anlæg pga. af travlhed med indretning af lokaler.
·         Udsættes foreløbig til næste samarbejdsseminar i 2025.
 
 1. El/digitalanlæg
·         Vores digitalanlæg er gammelt og håndkontrollerne udslidte. Klubben iværksætter undersøgelse af eventuelle udskiftning til mere tidssvarende?
·         Arbejdsgruppe? Flemming og Kenneth, Per og Kjeld
·         Hvor meget kan genbruges? Trafos? Boostere mm.?
·         Andet udstyr som skal tilkøbes?
·         Kravspecifikation til nyt!
·         Dan kontakter arbejdsgruppen.
 
 1. Materiel
·         Stort Märklin anlæg (gave) afhentet hos Sys Møiniche.
·         Indkøb af tenderdrev – hviler. (Dan)
·         Indkøb af Roco P 8 (DSBlitra T) pris 4495,- hos Df modeltog. Vedtaget.
·         Materielregistrering genoptages – alt registreres - evt. ny database eventuelt på egen bærbar, som muliggør brug af hjemmearbejde. Carsten vil gerne være tovholder.
 
 1. Lokalerne
·         Sofaarrangement. Der afprøves muligheden for at opstille sofa og sofabord i hjørnet af klublokalet. Der er enighed om at det ikke skal være tunge møbler, men let og flytbart og evt. 2 to personer sofaer
·         Møbler er aftalt afhentet af ”Litra 2023” den nye mj klub i Sakskøbing
·         Låsene til vore døre gøres ens. Pedel kontaktes.
·         Døren til det nye laserværksted repareres. Thomas har ideen til hvordan.
 
 
 1. Vagtturnus
Jan: Dan Feb: Søren Mar: Preben Apr: Jan Maj: Thomas Juni: Henrik
           
18.  Næste møde
·         20. marts kl. 19.30
 
19.  Eventuelt
·         Jan tager en snak med Vagn om de måske kunne være værkstøjsansvarlige.