UDVIKLINGSSEMINAR

Torsdag d. 18. april 2024 kl. 1930

Det er nu tid til vores årlige udviklingsseminar.

Bestyrelsens formål med dette møde er at klarlægge medlemmernes ønsker i forbindelse med følgende emner:

-       Vi har et meget dårligt overblik over vores rullende materiel. Bestyrelsen har et forslag til, hvordan vi kan få et bedre overblik.

Men… Hvordan får vi implementeret vores ideer?

 

-       Hvilke typer arrangementer vil du gerne have flere af (f.eks. foredrag, værkstedsaftener, tema køredage), og er der nogle arrangementer vi bør udfase?

 

-       Kunne du tænke dig at komme i klubben på andre tidspunkter (f.eks. en formiddagsgruppe, der laver projekter som indretning af huse, patinering af vogne, bevægelige detaljer på anlægget)?

Men alle emner og ideer kan frit diskuteres og udvikles!

 

Foreløbig tidsplan for mødet:

19:30:                     Velkomst og status ved Formanden.

19:35 – 19:45:       Oplæg til gruppediskussioner.

19:45 – 20:00:      Fremlæggelse af Bestyrelsens oplæg.

20:00 – 21:00:      Gruppearbejde.

21:15 – 22:00:      Fremlæggelse i plenum og diskussion.