Indkaldelse til  bestyrelsesmøde i NMJK  07.11. 2018 kl.19:30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 
 1. Klubbens økonomi
 
 1. Indkommet post
·         Klubblade
 
 1. Biblioteket
 
 1. Særtoget
 
 1. Hjemmesiden
 
 1. Anlægget
 
 1. El/digitalanlæg
 
 1. Materiel
 
 1. Opfølgning på Generalforsamling
 
 1. Lokalet
·         Ny skolestruktur - drøftelse af vore tanker.
 
 1. Vagtturnus
                      Nov: Dan  Dec: Preben  Jan: Thomas Feb: Frits Mar: Jan
 
      13. Udflugter
·         Opfølgning på Tysklandstur
 
       14. Eventuelt
·         Juleafslutning torsdag den 20. december                               
·         Opstart igen torsdag den 3. januar
·         Julefrokost fredag den 18. januar kl. 18
 
15 . Næste møde