Ordinær Generalforsamling i Næstved Modeljernbaneklub
torsdag den 31. oktober 2019 i klublokalet
----------------
kl. 1830: Middag / forloren skildpadde med æg og brød.         NMJK er vært
 
kl. 1930: Generalforsamling
 
Der afholdes Generalforsamling efter følgende dagsorden:
 
1.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 
2.       Formandens beretning.
 
3.       Kasserens beretning og regnskab.
 
4.       Bestyrelsens forslag.  *1
 
5.       Indkomne forslag *2
 
6.       Fastsættelse af kontingent og gebyrer *3
 
7.       Valg af bestyrelse:  
 
Formand Thomas Henrichsen på valg (hvert år)
Kasserer  Preben Hansen på valg (lige årstal)
Sekretær Dan Rasmussen. ikke på valg (ulige årstal)
Medlem Jan Larsen  på valg (lige årstal)
Medlem Frits Sørensen  ikke på valg    (ulige årstal)
Suppleant Søren Christoffersen  på valg  (hvert år)
             
  
8.       Valg af revisor:

 

Revisor  Per Hansen  På valg   (hvert år)
Suppleant Kjeld Lauritsen På valg  (hvert år)
 
 
9.       Eventuelt
 
Link til klubbens vedtægter findes på www.nmjk.dk under:
Generelle oplysninger/medlemsformer
 
*1 Bestyrelsens forslag: Ingen    
 
*2   Forslag, der ønskes behandlet på   
       Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
       senest 10 dage før Generalforsamlingen.
 
*3   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og gebyr.