Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 29. oktober 2020
med følgende dagsorden:
 
1.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 
2.       Formandens beretning.
 
3.       Kasserens beretning og regnskab.
 
4.       Bestyrelsens forslag.  *1
 
5.       Indkomne forslag *2
 
6.       Fastsættelse af kontingent og gebyrer *3
 
7.       Valg af bestyrelse:                                                                     (vælges)
             
              Formand    Thomas Henrichsen                 på valg                (hvert år)
              Kasserer     Preben Hansen                        på valg                (lige årstal)
              Sekretær    Dan Rasmussen.                      ikke på valg         (ulige årstal)
              Medlem      Jan Larsen                              på valg                (lige årstal)
              Medlem      Frits Sørensen                         ikke på valg         (ulige årstal)
              Suppleant   Søren Christoffersen                på valg                (hvert år)
 
8.       Valg af revisor:
 
              Revisor      Per Hansen                           På valg                    (hvert år)
                                 Ønsker ikke genvalg
              Bestyrelsen foreslår: Carsten Larsen
              Suppleant Kjeld Lauritsen                    På valg                     (hvert år)
                                Ønsker ikke genvalg
              Bestyrelsen foreslår:  Kurt Ole Andersen
    
9.       Eventuelt
 
Link til klubbens vedtægter findes på www.nmjk.dk under:
Generelle oplysninger/medlemsformer
 
 
*1 Bestyrelsens forslag: Ingen    
 
*2   Forslag, der ønskes behandlet på    
       Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
       senest 10 dage før Generalforsamlingen.
 
*3   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og gebyr.