Køredag lørdag den 18. Marts.

 

Vi kører igen en hel dag med bemanding på alle
stationer og om muligt med lokomotivførere i alle tog. Vi kører den køreplan, som vi
har øvet de seneste køreaftener, naturligvis med ur på. Alle får lejlighed til både at
køre og være stationsmester. Vi følger nedenstående plan:

09:00             Morgenkaffe all inkl.

10:00             Kort gennemgang af kørselsregler osv.

10:30             1. Kørsel på anlægget

12:30             Frokost, smørrebrød øl og vand

13:30             2. Kørsel på anlægget

15:00             Kaffepause kage osv.

15:30             3. Kørsel på anlægget

17:00             Afslutning og hyggesnak. Hustruer er velkomne (henter :-).

18:00             Tak for i dag.

 

Skriv på opsat tilmeldingsliste og husk at notere smørrebrød
Tilmelding senest 09. marts 2023.

Pris 80 kr. alt inkl. – Betaling til konto Reg.nr. 1551 kontonummer 490 786 6343.
Husk at anføre navn og ”køredag”, når du betaler.