4 depotspor til venstre og 7 spor på stationsområdet til højre.