De to ”langsider” henholdsvis på vej op – og ned, fra undergrunden.