Jan Larsens modeljernbane November 2020 - tilrettet i 2023

 

Forbillede Deutsche Reichbahn (DDR) og DSB      Epoke III, IV og V - 1949 til ca. 1993

 

Tema:             1)        Størstedelen af anlægget: Et sted i Midt-DDR i 1970´erne. Det rullende materiel spænder dog, som nævnt under epoke”, over

perioden 1949 - ca. 1993. Det tilstræbes at køre med epokerigtige oprangeringer.

 

2)         En lille del af anlægget: Gedser station med færgeleje og færge omkring perioden 1970´erne og 1980´erne.

 

P1010965.JPG

P1010961.JPG

P1010964.JPG

Stationsforstanderboligen i Gedser

E 991 klar til afgang fra Gedser med persontog

Mo med styrevogn Cls klar til afgang fra Gedser

 

Sporplan:

Dobbelsporet hovedbane med to sidebaner. Hovedbanen er reelt en rundbane, hvilket dog "sløres" ved at banen kører om sig selv i to niveauer. Hertil kommer at dele af strækningen ligger skjult i tunneller og undergrund. Hovedbanen er under elektrificering. Største station er Neukauffen, der er station i en mellemstor provinsby. Neukauffen er udgangspunkt for de to sidebaner, der begge er enkeltsporede.

Den ene sidebane fører op i et nærliggende bjergområde til stationenAnnaberg tæt på grænsen til Vesttyskland.

Den anden sidebane, måske reelt en enkeltsporet hovedbane, skjult på en stor del af strækningen, fører til færgehavnen i Gedser. Denne direkte sporforbindelse mellem DDR og Danmark er naturligvis fuldstændig urealistisk, men jeg tillader mig at betragte den som et eksempel på modelbyggerens kunstneriske frihed!

 

Stationerne:

 Neukaffen er en mellemstor station med primært persontrafik, dels gennemgående eksprestog, internationale tog, lokaltog og sidebanetog til/fra Annaberg. Godtrafikken er begrænset til lidt stykgods, der håndteres i godsekspeditionen.

 

P1010960.JPG

P1010955.JPG

P1010957.JPG

P1010959.JPG

Stationen i Neukauffen

VT 18.16 "Neptun" klar til afgang mod Kbh. via Warnemünde og Gedser

Posthuset i Neukauffen

Posthuset i Neukauffen

 

Neukauffen har et maskindepot til damp- og diesellokomotiver med en sekssporet remise med drejeskive, kulgård og dieseltankanlæg. Ved siden af maskindepotet er der tre opstillingsspor til personvogne. Langs den ene opstillingsspor er der en serviceperron til brug ved indvendig rengøring af personvogne og til brug ved udvendige småreparationer.

 

P1010966.JPG

P1010976.JPG

P1010977.JPG

P1010975.JPG

Maskindepotet i Neukauffen

Lokleitung ved maskindepotet i Neukauffen

Kulgården ved maskindepotet i Neukauffen

"Ludmilla" diesellok klar til afgang med godstog fra Neukauffen

 

Neukauffen har en sporvejslinie, der pt. er under renovering og derfor ude af drift.

 

P1010982.JPG

P1010981.JPG

P1010973.JPG

Gadeparti fra Neukauffen, i baggrunden sporvogn

Gadeparti fra Neukauffen, i baggrunden politistationen

Politistationen, "Die Volkspolizei dein Freund und helfer""

 

Annaberg er en lille bjergstation oprindelig tænkt som endestation for bjergstrækningen. Banen er dog forlænget via en stålbro over en dal, hvor hovedbanen løber. Strækningen forsætter efter broen med en nedkørsel til Neukaffen. Lidt snyd da der jo således er tale om en rundbane! Trafikken til/fra Annaberg består af en beskeden persontrafik, der klares af en skinnebus Ferkeltaxe og mindre, ofte damptrukne persontog med ældre personvognsmateriel samt materieltranporter med godsvogn til NVA´s Grenztruppen, der varetager grænsebevogtningen ved grænsen, der forløber på bjerget over stationen. Forbindelsen til grænseanlægget og til landsbyen Annaberg går via en biltunnel ikke langt fra stationen.

 

P1010979.JPG

P1010988.JPG

P1010972.JPG

P1010993.JPG

"Ferkeltaxe" på stationen i Annaberg , i bagrunden vagttårn på bjerget

Stålbroen ved Annaberg

Der arbejdes på en "Trabbi" på E. Mielkes autoværksted

E. Mielkes "Minol" tankstation i tilknytning til autoværkstedet

 

Buchholz er mindre station på hovedstrækningen. Stationen har kun lokal persontrafik og meget sporadiske godstransporter, der håndteres i den lille godsekspedition. På førstesalen i stationen er der en blokpost, hvor trafikken i blokafsnittet omkring stationen styres.

 

P1010984.JPG

P1010991.JPG

P1010992.JPG

P1010990.JPG

Stationen i Buchholz

Banearbejderboliger i Buchholz, der hænges vasketøj op

Manuelle bomme ved baneovergang i Buchholz

Banearbejderbolig i Buchholz, der klippes hæk

 

Teknik/styresystem:

2-skinnedrift. Anlægget kan køres både digitalt og analog.

Digitalsystemet er Roco med Multimaus.

Analogsystemet består af tre dobbelte kørepulte fra Togcenter Gentofte. Anlægget er opdelt i 6 totalt adskilte kredse. Da kredsene er totalt isolerede fra hinanden, kan der køres analogt eller digitalt i en kreds uafhængigt af de øvrige kredse. Der kan naturligvis kun køres mellem to kredse, hvor der er valgt samme styresystem!

Sporskifterne skiftes analogt på sportavlen. Signalsystemet med vingesignaler er under etablering.

 

P1010989.JPG

P1010980.JPG

"Fortschritt" traktor med gyllevogn på vej til.......

.....det lille landbrug, der har undgået nationaliseringen