Passagen over sporet på havnebanen, man ser indgangsportalen til Ole´s frizone område.