Her skal være natur, bjerg og et vandløb/elv under broerne.