Dalmose

 

Me.jpg (26772 byte) Litra Me

C707.jpg (35711 byte)

C707
Litra Ml Vigesporet.jpg (72305 byte) P917
Mo fra næstved.jpg (49373 byte) Litra Mo fra Næstved Perron 2.jpg (38002 byte) Perron 2        
Telgværk.jpg (75367 byte) Teglværket Floden.jpg (89977 byte) Smalsporet
Tømmerbro2.jpg (75713 byte) Der køres på smalsporsbanen Tømmerbro.jpg (49925 byte) På broen
Tømmerbro3.jpg (70655 byte) Lørdag
grusgraven.jpg (29409 byte) I grusgraven Kontoret i grusgraven.jpg (27190 byte) Kontoret i grusgraven