Maglemølle set fra vandet. Den lille privat ejet "Köf" er parat til at skubbe de tomme fladvogne tilbage til stationen