Langs Banen

Skælskør Station

betjener mange typer tog

 

 

Stationsbygningen set fra perronsiden

 

Indkørslen til Skælskør

 

Skælskør maskindepot, har haft 2 privatbanemaskiner på overnatning,

det er GDS4 og HAJ

GDS4 er en ombygget Lilliput og HAJ er en Fleischmann der er ombygget,