Skælskør Lejren

Skælskør Lejren

forrest de store garage anlæg

bagerst hovedindgangen og "tutten"

til venstre ligger forhindringsbanen og udkørslen

til øvelsesterrænet

 

Der bliver trænet i gennem på

forhindringsbanen

 

Flyveværnets Hawk Eskadrille 541, er på øvelse på det militære øvelsesterræn ved Skælskørlejren. I baggrunden ses en gammel russisk tank fra anden verdenskrig, der bliver brugt til skydemål.

 

En deling militært isenkram der lige er kommet tilbage fra øvelse.

Toget bliver trukket af en tysk V65 som privatbanen har på prøve (de vil gerne købe/leje lokomotivet).

 

En flok pacifister har slået lejr på øvelsesterrænet hvor de demonstrerer mod krig og vold

Militærpolitiet er straks på pletten for at få dem ud af vagten