Lollandsbanens lille rangerhest M11 passerer her Skibbinge Trinbræt, på vej mod Mern, med en Q vogn på slæb. Det er sikkert med varer til møbelfabrikken i Mern.