Mens vi ventede på toget i Heide kom lokaltoget forbi.