Generelle Oplysninger
Adresse: 
Nygårdsvej 110, 4700 Næstved.
 
Klubbens officielle e-mail adresse  naestvedmjk@gmail.com 
 
Se desuden under kontaktpersoner
 
Klubaftner:
Mandage og Torsdage fra 19:00, -  Til de sidste går hjem
 
Aktiviteter:
Udover at bygge på vores dejlige store anlæg, holder vi også film / temaaftener / foredragsaftener, og udflugter til andre klubber og udstillinger.
I de seneste år er der også opstået en tradition for at vi ca. hvert andet år tager på en forlænget week-end hvor vi besøger klubber og foreninger i vores nabolande og i de mellemliggende år taget en kort week-end, rundt i fædrelandet, med en enkelt overnatning
Se i øvrigt i vores aktivitskalender
 
Medlemsformer:
Vi har 2 medlemsformer i Klubben
Almindeligt medlemskab  som koster 210 kroner pr kvartal
Støtte medlemskab  som koster 200 kroner pr år 
Se i øvrigt klubbens vedtægter
 
Klubblad:
Særtoget som udkommer 4 gange om året - i starten af Marts, Juni, September og December
 
Lokalet:
Vi råder over flere dejlige kælderlokaler på lidt over 300m2, hvor vi har reserveret et rum på ca. 65m2 til opholdsrum og bibliotek, samt et rum på 60m2 til værksted og 3D-print.
Resten går udelukkende til vores fine H0 anlæg
 
Anlægget:
Vi Bygger på et typisk dansk anlæg med et landskab der skal ligne noget fra tresserne ellers går vi ikke så meget op i nogen bestemt epoke. Se sporplan
Vi kører 2 skinne jævnstrøm på Peco kode 100 skinner på det meste af anlægget.
Det hele bliver digitalt styret med udstyr fra "NCE".  (North Coast Engineering Co.).
 
Køreaftener:
Der holdes køreaftener på den første og den sidste klubaften i måneden, hvor vi på skift kører efter køreplaner fra forskellige epoker
Henholdsvis 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90 og 00'erne.
Se i aktivitetskalenderen hvilken plan der er aktuel.
 
Besøg i NMJK:
 
Et af klubbens formål er at udbrede kendskabet til modeljernbanehobbyen og de mange muligheder det bringer med sig. Døren i Næstved Modeljernbaneklub står derfor altid åben og vi får årligt mange besøg fra såvel enkeltpersoner som fra andre klubber og foreninger. Alle disse besøg er med til at øge interessen for hobbyen, styrke fællesskabet omkring vores hobby og styrke interessen for jernbanen i al almindelighed.
 
NMJK er en meget aktiv klub hvor vi ofte tager på udflugter, på udstillinger, besøger jernbaner 1:1 og på besøg i andre klubber, både her i landet og i udlandet. Disse ture foretages fortrinsvis i weekenderne. Derudover har vi vores faste arrangementer, Banebørstedag, rengøringsdag, sommerfest, julefrokost m.m. Se vores aktivitetskalender.
 
Da vi alle har familier som skal passes og plejes og vi samtidig gerne vil servicere vores gæster på bedste vis, har vi gjort os nogle tanker, som vi gerne vil dele med jer.
 
- Ønsker om besøg i NMJK aftales med et medlem af klubben. Se evt.  under kontaktpersoner
- Besøg planlægges til fortrinsvis at foregå på vores klubaftner. (mandag og torsdag)
- Man klarlægger så tidligt som muligt hvor mange personer man forventer at blive.
- Tre dage før besøget meddeles kontaktpersonen, det endelige besøgstal.
- Såfremt besøg ønskes til at skulle foregå i en weekend ser vi gerne at besøgstallet bringes op på mere end 15 personer. 
  Flere klubber kan evt. slå sig sammen om at arrangere et besøg. Det gør det til en større oplevelse, for alle.
- Vi henviser også til mulighederne på vores Banebørstedag - den anden lørdag i Juni.
 
Til gengæld vil vi sørge for kaffe og kage og samtidig gøre alt for besøget bliver en rigtig god oplevelse.
 
Adressen er. Nygårdsvej 110, 4700 Næstved
 
Nygårdsvej er en sidevej til Østre Ringvej, mellem Præstøvej og Vordingborgvej.
 
Velkommen til NMJK.
 
Foto og Video:
På grund af et større misbrug af fotos taget på vores anlæg har vi set os nødsaget til at indføre nogle regler vedrørende fotografering og optagelse af video i klubben.
 
læs i øvrigt afsnittet om Fotoetik