1983

1983 bød på rigtig mange arrangementer i klubben. Udover mødeaftener på Kildemarksskolen, hvor der taltes om jernbaner i virkelighed og model, var der små udflugter, foredrag, idéaftener, hyggeaftener med familie inklusive børn osv.

Klubben havde et lokale på hånden hos KFUM i Jernbanegade, men da det var dyrt at leje, blev den ide hurtigt forkastet.

Formandens ord om udstillingsanlægget

NMJK havde fået en aftale med Sparresholm om et permanent udstillinganlæg, og meget af 1983 blev brugt på dette anlæg. Det var meningen at anlægget skulle passe sig selv, og køre når folk puttede penge i det. Der var en del problemer med anlæggets automatik og flere medlemmer måtte bruge weekenderne på Sparresholm, for at få det til at virke.

Sven og Flemming studerer "Årø-banen" Anlægget på Sparresholm

Klubben blev dog mange erfaringer rigere mht. samarbejde, opbygning af anlæg osv.

Sparresholm-anlægget, forhistorie og anlægget i tal

Beskrivelse af Sparresholm-anlægget (bragt i Lokomotivet nr. 6 under navnet "Årø-banen)

For at kunne bygge Sparresholm-anlægget blev der købt en del brugt materiel og (nedlagte) baner rundt omkring, og overskuddet for dette blev brugt til en rigtig NMJK-auktion, der gav gode penge i klubkassen.

PIKO My'er med regionaltog på vej rundt i svinget Der er fyldt godt op i maskindepotet

Der er ikke i perioden Nov. 1982 til Aug. 1983 været afholdt bestyrelsesmøder. Årsagen hertil er, at hele bestyrelsen har været samlet ugentlig til bygning af anlægget på "Sparresholm".

Kluborientering Januar 1983

Kluborientering Februar 1983

Kluborientering Marts 1983

Kluborientering April 1983

Tidsskriftet ”Lokomotivet” blev i dette år (22. april) udskilt fra NMJK i fred og fordragelighed. Lokomotivet ville gerne vokse, og da det ikke var klubbens mål at udgive et stort blad, blev det udskilt og flere af NMJK´s medlemmer var således både medlemmer i klubben og i Lokomotivet. Regnskabet kunne således også udarbejdes hver for sig, og NMJK har sidenhen nydt godt af Lokomotivets gode regnskab.

Kluborientering August 1983

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. August 1983

Kluborientering September 1983

Kluborientering Oktober 1983

Referat fra den ordinære generalforsamling den 31. Oktober 1983

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. November 1983

Kluborientering December 1983

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. December 1983