1992

1992 begyndte forholdsvist roligt, og så ikke ud til at blive så aktivt, som det senere viste sig.

Siden Sidst 1 / 92

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. Januar

Året begyndte med at lægge planer for den kommende Næstved station med hensyn til sporenes forløb, stationens længde osv. Ligeledes blev det besluttet, at klubben skulle have et rigtigt køkken, så ikke kaffe og kage skulle tilberedes på køleskabet eller en spånplade.

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. Marts

Siden Sidst 2 / 92

Den 28. april 1992 fik klubben en forespørgsel fra Bilka, om de ville opstille et udstillingsanlæg i uge 26. Der kom hurtigt skred i sagerne, og bestyrelsen blev kaldt sammen. Det blev besluttet at bygge et anlæg med Holme-Olstrup som forbillede, og naturligvis skulle dette anlæg kunne køre og være så detaljeret at publikum kunne genkende Holme Olstrup.

Arbejdstempoet blev nu sat kraftigt i vejret, og mandag i uge 26 kunne klubben køre de første ture på udstillingsanlægget i Bilka. Udover anlægget, var der fremstillet plancher og opslagstavler med billeder fra klubbens anlæg, trykt hvervebrochure, Opsat vitriner, renoveret signal med blink og skaffet medlemmer til at køre og holde opsyn ved anlægget. Imponerende!

Fra udstillingsanlægget i Bilka Toget forsvandt efter viadukten ind på en skjult opstillingsbanegård

Arbejdstempoet var svært at få ned igen, så hele efteråret blev der udført rigtigt meget arbejde i klubben.

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. April

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. Maj

Siden Sidst 3 / 91

Klubbens formand Henrik Struve stoppede som formand i juni måned, og Dan Rasmussen fungerede som formand indtil Generalforsamlingen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. August

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. September

På Generalforsamlingen blev Aage Kragerup valgt som ny formand, for de næste 2 år.

Referat fra den ordinære generalforsamling den 26. Oktober

Tur til modeltogsmessen i Köln 1992

Derudover var der besøg fra Skanderborg og Albertslund modelbaneklubber, og den 4.december havde NMJK sin traditionelle julefrokost.

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. November

Et begivenhedsrigt og hektisk år var slut, men klubben viste, at der med fælles indsats kan nås en masse.