2013

Siden Sidst fra formanden 1 / 13

Det blev året, hvor vi til julefrokosten 18. januar ikke kunne være i klublokalet. Der deltog 29 mand, så julefrokosten blev flyttet ud i fyrrummet, hvor vi sad ved et stort firkantet bord, mens toget futtede lystigt rundt. Det gav lidt vanskeligheder, at komme rundt om bordet (særligt sidst på aftenen), men alle blev da mætte og nåede også toilettet.

Julefrokost i fyrrummet, hvor der var pyntet op med flag og mange togbilleder Forsyningtoget kom på overarbejde med det store bord Til slut blev der slået mave i opholdrummet hvor det også kørte tog

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. Februar

Referat af Banebørstemøde den 11 Marts.

I foråret besluttede vi, at ESU er det mærke vi bruger til dekodere i klubben, da det ellers giver for mange vanskeligheder med alle mulige fabrikater. Netop til den digitale styring blev der også indkøbt og monteret en styreenhed ved den lille stump af HHGB (Helsingør- Hornbæk-Gilleleje-Banen) som vi har ved Helsingør station. Her skal en skinnebus med tiden køre frem og tilbage helt automatisk. Udover styring i Helsingør indkøbtes også en LUX hjulrenser, som blev monteret i Vordingborg. Lokomotiverne kan så køre hen over hjulrenseren, når de kommer fra undergrunden (Nykøbing F.) og få renset hjulene.

Siden Sidst fra formanden 2 / 13

Foråret blev desuden brugt på oprydning under anlægget, da klubben havde fået en større mængde plastkasser fra Dans nabo (Champignonfabrikken). Der blev sorteret og arkiveret, så vores effekter er mere systematiseret og flytbare.

Invitation til Banebørstedagen den 8. Juni

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. April

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. Maj

Banebørstedagen blev afholdt lørdag den 8. juni og temaet var dette år ”Norden”. Det gav virkelig muligheder for mange forskellige slags togstammer, og der var da også god tilslutning af både publikum og forhandlere. Hele 17 forhandlere / sælgere slog vejen forbi, så det var noget af et marked, vi have fået stablet på benene.

I juli holdt vi en god og rolig sommerferie.

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. September

Den nye sæson blev skudt i gang med etablering af bedre affaldssortering i klubben. Restaffald / køkkenaffald skal ind under vasken, og øvrigt skal sorteres i nye kasser som står ved indgangen til hyggerummet. Vi kan som klub også bidrage til at genbruge mere.

Det blev også fremstillet en mobil arbejdsplads, som kan køres ind og ud af vores lokale.

Klar til affaldssortering Det nye mobile arbejdsbord med mange gode pladser Alt strøm er samlet i den ene ende og er lige til at sætte i en stikkontakt

I september holdt vi det årlige byggemøde og årets opgaver blev fordelt.

Referat fra byggemøde den 12. September

Siden Sidst fra formanden 3 / 13

Den 5. – 6. oktober var der tur til Fyn / Jylland. Vi kørte i biler til Odense, og besøgte spor 0 klubben samt beundrede deres store flotte anlæg. Herfra gik til turen videre til Fredericia, hvor firmaet Hobbytrade / F2010 blev besøgt, og vi så prøvekørsel af F-maskiner og udskæring af hus på lasermaskine. Fra Fredericia gik turen til Ribe, hvor vi besøgte et par af klubbens medlemmer samt ikke mindst Ribe Modeljernbanehistoriske Selskab. Deres anlæg er helt perfekt. Vi overnattede i små hytter ved Storkesøen i Ribe, og havde inviteret Ribefolkene med derud til festmiddag. Om søndagen kørte vi til Sydvest jysk Model Jernbaneklub i Ølgod, hvor de har til huse. Ja, de har faktisk eget hus til deres bane. Endnu et flot anlæg med lange kørestrækninger. Herfra fortsatte vi til Lunderskov og fik rundvisning ved remisen og beså historisk jernbanemateriel. Turen afsluttes med en is ved den gamle Lillebæltsbro, inden vi kørte retur til Næstved.

Weekendtur til Sønderjylland 2013

Den 31. oktober var der generalforsamling, og da der blandt andet var forslag om ændring af medlemsformer, gav det noget debat.

Referat fra den ordinære generalforsamling den 31. Oktober.

20. november besøgte vi Høje-Tåstrup modeljernbaneklub. Det var et flot anlæg, der er lige til at gå rundt om, så der var godt med inspiration at hente.

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. November.

Udover juleafslutningen gav klubben også sig selv en julegave, idet der blev indkøbt en ny pc til hyggelokalet. Endnu et godt år i NMJK var fløjet af sted.

Siden Sidst fra formanden 4 / 13