I forbindelse med de kommende ændringer af skolestrukturen i Næstved Kommune følger bestyrelsen naturligvis sagen løbende. Det er derfor også bestyrelsen, der tegner klubben udadtil og evt. spørgsmål skal derfor rettes til bestyrelsen eller formanden.