Dalmose

 

 

 

Dalmose på er en hyggelig stationsby på
strækningen Næstved - Slagelse,
det er også en forgreningsstation hvorfra sidebanen til Skælskør udgår
 
I byens hovedgade et der et fint forretningsliv med flere næringsdrivende,
byens store tømmerhandel ligger også ud til Hovedgaden og i modsatte ende
af byen har "Kosangas" et større anlæg med eget sidespor
 
Lidt uden for byen ligger en større mergelgrav hvor der graves ler til det nærliggende teglværk

I forbindelse med teglværket er der anlagt en en smalsporsbane mellem mergelgraven / teglværket og byen

 
Syd for byen er Seas i gang med at opføre højspændingsmaster til til stærkstrøm fra det nye store kraftværk

--------------

Dalmose på vores anlæg har jo haft en fortid som "Høng" og her kan se lidt fra dengang

 

Lidt om forbilledet Slagelsebanen og Skælskørbanen