1987

Dette år var særdeles effektivt og anlægget begyndte for alvor at tage form. Selve klubaftenerne blev brugt således at, 3 aftener var effektive byggeaftner og den 4 aften var hyggeaften. Der blev 30. april afholdt ekstraordinær generalforsamling, da klubbens yngre medlemmer, 14 – 16 år, havde ødelagt en del i klublokalet pga. manglende forståelse for klubbens formål. Det resulterede i at kontingentet blev sat op for de yngre medlemmer og derefter forsvandt ”ballademagerne”, og de seriøse blev tilbage. Det var en hård omgang, men problemet skulle løses straks, da klubben ellers ville falde fra hinanden.

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. Januar 1987

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. April 1987

Olav checker om drejeskiven i Præstø fungerer Landskabet i og omkring Præstø er ved at være færdigt

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. April 1987

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. Maj 1987

Det blev vedtaget at hele juli måned var klubbens sommerferie, og som afslutning på sæsonen blev der i starten af juni afholdt en større frokost for medlemmerne.

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. September 1987

Efteråret bød på udstilling i forbindelse med Sæsonstart, som var kulturelt startskud på Næstved Foreningers nye sæson. Dette stod Kulturelt Samråd for, og klubben deltog med plancher og brochurer.

Referat fra generalforsamling den 29. Oktober 1987

Derudover fik vi et påbud fra visebrandinspektøren, som lød på, at der skulle ryddes bedre op og ikke skoddes på gulvet. I den sammenhæng skal man tænke på, at klubben i 1987 var en mægtig byggeplads med et kæmpe oplag af træ, aviser, støv og savsmuld, så den løftede pegefinger har uden tvivl været på sin plads.

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. November 1987

Så er landskabet og sporene ført helt til Mern Også sporet til Tappernøje er påbegyndt

Efteråret bød ikke på de store arrangementer, men klubbens blad Særtoget måtte holde en pause pga. redaktørmangel, og udkom derfor i en kort periode som nyhedsbrev.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 11. December 1987