2002

Foråret bød på byggemøde, hvor arbejdsområder som Vordingborg station, digitalisering og landskab ved Næstved, kom på programmet.

Julegilde den 18 Januar

Siden sidst Februar

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. marts

Derudover blev der nedsat en gruppe, som skulle lave en video i forbindelse med den forestående modelbaneudstilling i Valbyhallen.
 
Under anlægget blev der opstillet fine el-skabe tilde tekniske installationer og ledningsarbejdet, så digitaliseringen nu var til at se en ende på det.

Tur til Messen i Dortmund den 18. til 21 april

Siden sidst Maj

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj

NMJKs anlæg blev i den forbindelse indtegnet på computer, så elfolkene bedre kunne overskue de forskellige strækninger.

 
En flok af klubbens medlemmer drog i foråret til udstilling i Dortmund, og det var en vellykket tur i Minibus og med højt humør.

Sommerfest den 10 august hos Olav

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september

På grund af forestående udstilling i Valbyhallen, blev også sensommeren en aktiv tid og NMJK havde en flot stand på udstillingen. Ingen tvivl om at vi er i den professionelle afdeling i Danmark. Udover en opstilling med diorama og vitriner, havde vi medbragt plancher om klubben samt den nyproducerede videofilm.

Siden sidst september

Tur til Harzen i efteråret

Referat fra generalforsamlingen den 31 oktober

Efterårets store udflugt gik til Harzen. Vi havde lejet en splinterny bjælkehytte i Friederiehsbrunn nær Thale, som lå smukt i en stor skov. På turen så vi maskinedepotet i Wernigerode, var med toget på Bloksbjerg, kiggede på Wernigerode modelbaneklub, samt selve byen Wernigerode. Desuden så vi en mægtig modelbane, eller rettere flere modelbaner, i Wiehe, som ligger lidt syd for Harzen. En spændende tur med mange jernbaneoplevelser og hyggelige aftener.

 
Der var ikke de store landskabsmæssige fremskridt, da det mest var det elektriske system der blev arbejdet med Lidt skete der da bl.a. fik smalsporsbanen en opfriskning, her er Frits i gang med at montere en meget flot tømmerbro
Referat fra bestyrelsesmøde den 19.november

Siden sidst december

I efteråret kom der igen gang i klubarbejdet, og de første ideer om Åbent Hus (Banebørstedag) den efterfølgende sommer kom på bordet.