2011

 

Året begyndte med opstart og julefrokost, og derudover fik vi den 27. januar afholdt ekstraordinær generalforsamling, da regnskabet var kommet på plads. Det blev godkendt, og således var året skudt i gang.  

Referat fra Den ekstraordinære generalforsamling den 27. Januar.

På anlægget blev der i årets begyndelse foretaget prøvekørsel til Nykøbing F. som er blevet renoveret inde under Næstved. Det forløb godt, og ideen med at lave anlægget i sektioner og bære det ind til montage fungerede perfekt.

Fra champignonfabrikken i Tvedemose fik klubben en hel del store plastkasser og plastvogne. De blev straks anvendt til overskudslageret af bøger, blade, hæfter, osv. som står under anlægget. Dejligt at få styr på det.

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. Februar.

Den 24.februar blev der gennemført besøg hos modeljernbaneklubben Golden Spike, da dette besøg blev aflyst 2. december 2010 grundet megen sne. Således nåede de sidste fra vores klub også at besøge og besigtige et amerikaneranlæg.

Frits og Robert holdt den 24. marts et spændende foredrag om den amerikanske modeljernbanemand John Allen og hans imponerede anlæg og modelbygningskunst. Det var spændende at høre.

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. April.

Den 14. april oprandt dagen for dåb af færgen ”M/F Dronning Ingrid” som Jørgen havde bygget. En festlig dåb og ikke mindst et flot resultat der nu pryder Helsingør havn.

Færgens skaber Jørgen Olsen Klar til sin første tur i færgelejet De første vogne er kommet om bord

Fra skolens side blev der i foråret installeret ABA-anlæg (AutomatiskBrandalarmAnlæg). Det betød at vi fik 7 røgmeldere op i klublokalet. Det er dejligt at skolen også tænkte os ind i det nye anlæg, således at vi nu er både tyveri - og brandsikret. Anlægget kom i drift umiddelbart efter påske.

Foråret igennem blev der opsat nyt lys over anlægget. Et krævende job idet der blev boret en del huller i den armerede beton + at man stod elendigt når der skulle bores. Efter megen møje og besvær lykkedes det dog at få fornyet lyssætningen, der nu pryder anlægget sammen med den nye himmel.

Invitation til Banebørstedagen den 11. Juni

Den 11. juni var der Banebørstedag og dette år var temaet ”Busser”. Der var som altid en større udstilling i hyggelokalet, og naturligvis kørte vores Faller car busser også rundt på dagen. Et godt tema der hang sammen i forhold til jernbanen.

Fra temaudstillingen på Banebørstedagen Der var også et par flotte Lego busser

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. August.

Efter sommerferien var det tid til sommerfest som denne gang foregik hos Robert den 27. august.

Oversigt fra Byggemøde den 1. September.

Siden Sidst 1

Generalforsamlingen var lidt anderledes idet Dan (formand) havde valgt at trække sig fra formandsposten. Som ny formand valgtes Thomas. Idet Thomas havde været sekretær, blev denne post nu ledig, og Dan valgtes derfor til ny sekretær. Samtidig valgte Olav (kasserer) at trække sig og i stedet valgtes Preben til ny kasserer. Det gav nye folk på nye poster, og ikke mindst nye roller som de forskellige skulle til at arbejde efter.

Referat fra Den ordinære generalforsamling den 13. Oktober.

Årets udflugt gik til modeljernbanemessen i Utrecht (Holland) fra torsdag den 27. oktober til søndag den 30. oktober. Turen foregik med tog og trods lidt buskørsel pga. Storstrømsbroens forbud mod togkørsel og en personpåkørsel nær Hamburg, nåede vi alle til Utrecht til aftensmadstid. Aftensmaden blev indtaget nær hotellet. Om fredagen var alle på messe hele dagen, men vi spiste dog sammen om aftenen i en hyggelig gammel kælder langs kanalen i centrum af Utrecht. Lørdagen blev brugt på jernbanemuseet som ligger i byen, og efter en kort sightseeing i centrum var der ”fri leg”, hvor nogle kiggede på tog og by mens andre gik på messen igen. Aftensmaden blev dog indtaget sammen. Søndag skulle vi hjem, men Søren Winther var uheldig falde på en rulletrappe så han måtte en tur på skadestuen. Efter en scanning og lidt syning blev der foretaget en hektisk taxikørsel gennem Holland – Tyskland, og således indhentede Søren, Thomas og Finn resten af selskabet i Münster, hvorefter alle fortsatte hjem til Danmark.

Togtur til Messen "Eurospoor" i Utrecht November 2011

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. November.

Efter Hollandsturen sænkede roen sig atter il klubben hen mod julen, og den 20. december holdt vi juelafslutning med kørsel, gløgg, glühwein, æbleskiver, osv. lige præcis som vi plejer.