2017

I begyndelsen af 2017 blev klubbens kontonumre gennemgået. Gennem årene har der været forskellige numre som hænger på samme konto, men det blev nu præciseret hvilken et der er valgt.

Klubben fik også et nyt fjernsyn fra Sven Thomsen, og i den forbindelse blev reolen i hyggerummet ombygget, så der blev plads til det hele.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 15. Februar

Lørdag den 18. februar havde vi ”Kørelørdag” dvs. en hel dag med kørsel efter køreplan og ikke mindst hygge i klubben. Der var mellem 20 – 25 medlemmer der deltog dagen igennem. Det var et helt nyt koncept, så alle sejl var sat til med oprangeringer, køreplaner, test af anlægget forinden, rensning, fordeling af opgaver, osv. Vi begyndte med en kop morgenkaffe hvorefter der var fælles intro til dagen. Da det var helt nyt, var alle meget koncentrerede og spændingen særdeles stor, da vi med nye titler som stationsforstander og lokomotivfører gik i gang ved anlægget.

Køreplanen blev gennemført til punkt og prikke, og uden store problemer – men med en meget koncentreret flok medlemmer. Til gengæld var glæden stor da vi havde gennemført, og viste at det hele klappede. Folk der ikke tidligere har kørt fik pludselig kørt på anlægget, og det hele gik op i en højere enhed som et stort trafikspil.

Efter første gennemkørsel var der frokost og snakken gik livligt. I løbet af efter middagen havde vi to kørsler mere efter samme køreplan, og naturligvis med indlagte pauser til kaffe, kage og en tår øl. En rigtig dejlig dag som flere meget gerne vil deltage i en anden gang.

Siden Sidst 1

Invitation til Banebørstedagen den 10. Juni

Den 16. marts havde vi Banebørstebyggemøde, så vi er klar til Banebørstedagen den 10. juni.

Referat fra Banebørste-byggemøde den 16. Marts

20. april var der optaget foredrag. Dvs. det var foredraget fra Banebørstedagen i 2015 om ”Sove – og spisevogne” vi skulle se. Det var blevet optaget, da vi selv havde rigeligt at gøre på dagen.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 26. April

Igennem foråret blev der udskiftet en del motorer på vores sporskifter, så det hele virker endnu bedre. Der blev også luftet de første tanker om at lave en film om klubben, dvs. en film hvor man kører rundt på anlægget.

Siden Sidst 2

Den 10. juni havde vi årets Banebørstedag og temaet var denne gang ”Fødevaretransport”. Det er jo et emne der er meget bredt og med særligt fokus på godsvogne og læsning / losning af vogne. Der blev lavet et par fine dioramaer på anlægget som blandt andet viser udlosning af øl.

Som noget nyt havde vi dette år en sommertur i sommerferien og den gik til Karrebæksminde. Vi mødtes ved havnen i Næstved og sejlede med ”Friheden” til Karrebæksminde. Her blev der indtaget frokost på Kanalkroen, Fiskeri – og Bymuseet blev besøgt og til sidst men ikke mindst var der besigtigelse af Jørn Larsens flotte havebane (LGB). Hos Jørn Larsen fik vi også eftermiddagskaffe og kage. Tilbageturen til Næstved var igen med ”Friheden” .

Alle ombord og klar til afgang Frokost på Kanalkroen Klar til at sejle retur til Næstved

Referat fra Bestyrelsesmøde den 28. Juli

Henover sommeren blev emnet om fotoetikken på hjemmesiden ændret, da det havde nogle år på bagen.

I august begyndte sæsonen som vanligt, og 19. august var der traditionen tro sommerfest. Det blev denne gang holdt hos Frits.

Nimbusklubben kiggede forbi NMJK den 3. september, hvor de så vores anlæg og vi så deres flotte motorcykler.

Besøg af Nimbusklubben De havde flere af deres flotte maskiner med De havde også selv madpakker med

Siden Sidst 3

Årets store udflugt gik til Jylland den 16. og 17. september. Kaj havde lånt en minibus hos Ørslev Turistfart og vi drog 19 medlemmer afsted lørdag morgen. Der var ikke plads til de store armbevægelser, men det blev i rigelig opvejet af den hyggelige stemning det er, når alle kan rejse sammen.

Vi kørte over Storebælt til Herningegnens Model Jernbane Klub, hvor vi blev modtaget med stor frokost + kaffe og fik set deres flotte anlæg. Vi følte os rigtig velkomne, og det var et dejlig besøg og med en masse god snak om vores fælles interesse. Fra Herning fortsatte vi til Struer Jernbanemuseum hvor Kaj fra museet fortalte om museet viste os rundt sammen med en kollega. Spændende at se og ikke mindst høre om Struers jernbanehistorie.

Fra Struer gik turen til Hampen, hvor vi havde booket nogle hytter til overnatning. Da vi også skulle lave mad blev fælleskøkkenet indtaget og en lækker menu med hakkebøffer tilberedt. Det var meget hyggeligt og alt blev efterladt i god ro og orden.

Næste dag gik turen til Skanderborg modeljernbaneklub, hvor vi ligeledes blev modtaget rigtigt godt og fik en tår kaffe. Vi hørte om klubben og så også deres flotte anlæg og fik nogle gode samtaler om den fælles hobby. Fra Skanderborg g kørte vi sydover med en udendørs frokost undervejs, og sidste seværdighed på turen var Industrimuseet i Horsens. Endnu et spændende museum og hvor alle de forskelige ting blev nærstuderet. Fra Horsens tog vi retur til Næstved og undervejs var der en kort pause hvor der blev råbt hurra for Kaj og hans kørsel hele turen. En herlig tur i fælles bus – noget der godt kan gentages.

Jyllandstur September 2017

Referat fra Bestyrelsesmøde den 27. September

Generalforsamlingen blev afholdt 30. oktober i god ro og orden. Det viste sig senere, at vi havde stemt og vedtaget noget, som ikke opfyldte vedtægterne. Bestyrelsen skrev derfor en beklagende mail ud og lovede at følge op på sagen og få tjekket vedtægterne.

Referat fra den ordinære generalforsamling den 30. Oktober

Referat fra Bestyrelsesmøde den 1. November

Den 25. november havde vi igen en kørelørdag efter samme koncept som i foråret. Der var bred enighed om at en kørelørdag om foråret og efteråret er passende. Det var samme koncept med tre kørsler og bespisning. Dog kunne vi på denne kørelørdag også så småt begynde at køre anlægget via mobiltelefon.

Siden Sidst 4

Resten af året gik med klubaftener og juleafslutning. Mellem jul og nytår blev der malet gulv i klubben, og alle inklusive lokalet var således klar til et nyt år.

Månedens Billede

Januar Februar Marts April Maj Juni
Juli August September Oktober November December