1994

1994 var året, hvor Dan blev formand efter Aage Kragerup. Det er nærmest starten på en periode, der løber op til i dag mht. hvordan klubben fungerer året rundt.

I 1994 er der alle de ”sædvanlige” emner på programmet, såsom julefrokost, temaaftener, åbent hus, sommerfest, videoaften, julehygge osv. osv.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 25. Januar

Siden Sidst 1

Netop videoer med jernbaner er kommet frem på markedet, og da NMJK efterhånden har en del af slagsen, som gerne lånes ud til medlemmerne, indføres deri 1994 et regelsæt for udlåning af videoer.

Her får man en bøde på hele 5 kr., hvis båndet ikke er spolet tilbage ved afleveringen, eller hvis det er hjemlånt i mere end 14 dage. Ligeledes skal alle hjemlån underskrives af ”nøglemanden” eller et bestyrelsesmedlem. Sjovt at tænke tilbage på.

Et af årets tiltag var oprettelse af et "videobibliotek" og det krævede jo et sæt regler. For første gang blev årets sommerfest holdt uden for klublokalet, og det blev en så stor succes af det har vi gjort lige siden.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 9. Marts

Referat fra Bestyrelsesmøde den 26. April

Søren holdt en meget fin aften om hvordan man fremstiller hjemmelavede træer af høstbindegarn og rølliker. Det resulterede i at flere medlemmer gik i sving med en større træproduktion, som senere blev opsat omkring Susåbroen.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. August

Referat fra Bestyrelsesmøde den 28. September

Et tegn på, at samfundet er ved at digitaliseres, ses nu tydeligt i klubbens papirer, da der stort set kun er computerskrevne dokumenter i arkivet.

det blev arbejdet en del på at få havnen i Skælskør færdig I Næstved var hovedsporene lagt og her er vores unge medlem Thomas i gang med landskabet ved Møllebakken

Referat fra Den ordinære generalforsamling den 27 Oktober

Klubbens anden tur til Köln, november 1994

Derudover drager en del af klubbens medlemmer i en autocamper til modelbanemesse i Køln. Denne udlandstur var det egentlige startskud til de følgende udlandsture i NMJK, og efter historierne at dømme, bliver turene bedre og bedre for hver gang.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 9. November

Julefrokosterne i klubben har altid stået i et særligt juleskær - selvom der er tradition for, at julefrokosten af holdes i januar (…men julen varer lige til påske). Her er løssluppen stemning, masse af sulemad og rigeligt med nisseøl.